Utvecklingsprogram för nyskapare 2021

Innovation för ett mer rörelserikt samhälle

I programmet får ledare (alla kategorier) som anammat rörelserikedom hjälp att utveckla nya aktiviteter eller miljöer i sin verksamhet.

Ledare från olika organisationer och verksamheter i Västerbotten kan delta i programmet. De är ”early adopters” av rörelserikedom och delar visionen om ett samhälle där alla får samma rätt till rörelse. 

Deltagare får möjlighet att, med stöd av våra rådgivare inom rörelserikedom, utveckla idéer som bidrar till att fler människor ökar sin förmåga, lust och möjlighet att röra på sig. De får även utbyta erfarenheter med varandra, möjlighet till fördjupad kunskap om rörelserikedom och möjlighet att sprida sina nya idéer och lösningar. 

Ansökan
Görs via denna länk

Vill du veta mer om utvecklingsprogrammet?
Varmt välkommen på digital informationsträff. Det finns två tillfällen att välja på:
Måndag 15/2 kl 12.15-12.45
Onsdag 17/2 kl 12.15-12.45
Anmälan till informationsträff via denna länk.
Det går också bra att kontakta oss (se info nedan).

Vad krävs av dig?
Din tid och ditt engagemang! Det är avgiftsfritt för deltagare som är verksamma inom ideella föreningar, kommunal eller regional förvaltning i Västerbotten. Avgift för övriga deltagare: 15 000 kr.

Så här går det till:

Med rörelserikedom som kompass får deltagarna möjligheter att förädla goda idéer som bidrar till att fler ökar sin förmåga, lust och möjlighet att röra på sig.

Som deltagare får du:

  • Kunskap om hur man använder rörelserikedom i praktiken.
  • Stöd för att kunna engagera nyckelpersoner
  • Arbeta utifrån fyra utvecklingssteg där de skapar underlag för sin idé och utvecklar den med hjälp av rörelserikedom som metod.
  • Coachning från våra experter inom rörelserikedom.
  • Delta på träffar och utbyta erfarenheter med andra nyskapande ledare.
  • Hjälp att sprida och visa upp sin nyskapande idé.

Organisationen består av:

Grim Jernudd, utbildare rörelserikedom, grim.jernudd@gmail.com, 073-8984892
Tom Englén, projektledare Change the game, tom@heja.se, 070-6089828
Projektgrupp – representanter från RF-SISU, Umeå kommun och Region Västerbotten.

Tidsplan och innehåll:

22 februari: Sista dag för ansökan
Antal platser i programmet är begränsade. Ett urval kommer att göras för att få deltagare som tillsammans representerar så många verksamheter och delar i samhället som möjligt.

1 mars: Antagningsbesked

15 mars kl 19.00-20.30: Gemensam uppstartsträff (online)
– Genomgång av programmets bakomliggande strategi.
– Presentation av deltagare.
Genomgång av de olika utvecklingsstegen: komplexitet (hur gör vi rörelserikedom mer begripligt), kompatibilitet (hur passar rörelserikedom med dina personliga och din organisations vision, värderingar och behov), relativ fördel (vilka fördelar finns det för er och er organisation med att använda rörelserikedom) och testbarhet (utveckla en aktivitet/miljö berikad med rörelserikedom)

16 mars – 18 april: Eget arbete
Med de olika utvecklingsstegen.
– Enskilda träffar med Grim eller Tom

19 april kl 19.00-20.30: Gemensam avstämning (online/fysiskt)
– Erfarenhetsutbyte från inledande utvecklingsarbetet.
– Rörelserikedom, metoder och riktlinjer för praktisk tillämpning.

20 april – 1 juni: Eget arbete
– Fortsatt arbete med de olika utvecklingsstegen.
– Enskilda träffar med Grim eller Tom

1 juni kl 19.00-20.30: Gemensam avstämning (online/fysiskt)
– Medverkan vid behov.

21 juni i Umeå: Presentation och aktiva workshops 
– Alla deltagare träffas, presenterar sina idéer/planer och utbyter erfarenheter.

Juni-september: Sprida och inspirera
– Idéerna och lösningar dokumenteras och publiceras i Change the games och medspelarnas kanaler och vissa events.
– Projektet som helhet rapporteras och sprids på olika sätt.

Projektplan

Här kan du läsa mer om programmets bakgrund, mål och metod – här länk till ny sida >

Historik

Första omgången av programmet gjordes under 2020. Här kan du läsa mer om vilka som var med och vad som utvecklades:
Presentation av programmet 2020 – Här länk till video >
Summering av programmet 2020 – Här länk till ny sida >

 

Rörelserika skolvägar

Kolla in

Utvecklingsprogram
för nyskapare 2021

Kolla in

Konferens 11/9
Rörelserikedom i praktiken

Kolla in