Utvecklingsprogram för nyskapare

En mer rörelserik värld med nytt program från Change the game!

”Utvecklingsprogram för nyskapare” är ett projekt där ledare (alla kategorier) som anammat rörelserikedom får hjälp att utveckla nya aktiviteter eller miljöer i sin verksamhet – en process med rörelserikedom som kompass.
Ledare, ideella och yrkesverksamma, från tio olika organisationer/verksamheter i Västerbotten deltar i utvecklingsprogrammet. De delar alla visionen om ett samhälle där alla får samma rätt till rörelse och är ”early adopters” av rörelserikedom.  De får möjlighet att, med stöd av rådgivare och utbildare inom rörelserikedom, utveckla idéer som bidrar till att fler ökar sin förmåga, lust och möjlighet att röra på sig. De får även möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra, möjlighet till fördjupad kunskap om rörelserikedom och möjlighet att sprida sina nya idéer och lösningar. 

Programmet består av gemensamma träffar, individuella träffar med handledare, eget utvecklingsarbete och insatser för att sprida de nya lösningarna.

Deltagare

Dorotea kommun
Kristina Isaksson m fl

Ejderdunets förskola, Umeå
Utveckla en del av inomhusmiljön.
Caroline Stattin m fl

Korpen Lycksele
Utforska nya sätt att träna hopprep, parkour och truppgymnastik.
Jenny Holmqvist

Nordmalings kommun
Skapa en ny aktivitetsplats i naturen.
Paula Quinones

Region Västerbotten, Habiliteringscentrum
Sätta ”Hela Habben i rörelse” under vecka 39. En vecka där alla besökare får med sig en ny rörelseupplevelse.
Viktoria Johansson m fl

Rödåbygdens IK
Aktivitetsmeny för lokalbefolkningen.
Alf Söderlund

Sävar skola, Umeå
Nya sätt att bedriva rörelseaktiviteter under skoldagen.
Linda Vängbo m fl

Sävar IK
En runda med rörelseutmaningar i skogen intill idrottsplatsen.

Maria Bergkvist

Tegs Centralskola
Metod för eleverna att designa rörelserika brainbreaks.
Mikael Syring

Umeå kommun, bad avd.
Utveckla gruppträning för seniorer med rörelserikedom.
Sofia Eriksson

 

Så här går det till:

Med rörelserikedom som kompass får deltagarna möjligheter att förädla goda idéer som bidrar till att fler ökar sin förmåga, lust och möjlighet att röra på sig.

Deltagarna får:

  • Fördjupad kunskap om hur man använder rörelserikedom i praktiken.
  • Arbeta utifrån fyra utvecklingssteg där de skapar underlag för sin idé och utvecklar den med hjälp av rörelserikedom som metod.
  • Coachning från våra experter inom rörelserikedom.
  • Delta på träffar och utbyta erfarenheter med andra nyskapande ledare.
  • Hjälp att sprida och visa upp sin nyskapande idé.

Organisationen består av:

Facilitator – Grim Jernudd, utbildare rörelserikedom, grim.jernudd@gmail.com, 073-8984892
Projektledare – Tom Englén, projektledare Change the game, tom@heja.se, 070-6089828
Projektgrupp – representanter från RF-SISU, Umeå kommun och Region Västerbotten.

Tidsplan och innehåll:

13 maj: Sista dag för ansökan
Antal platser i programmet är begränsade. Ett urval kommer att göras för att få deltagare som tillsammans representerar så många verksamheter och delar i samhället som möjligt.

19 maj kl 19.00-20.30: Gemensam uppstartsträff (online)
– Genomgång av programmet.
– Presentation av deltagare.
– Utvecklingssteg 1, komplexitet (hur gör vi rörelserikedom mer begripligt).

20 maj – 15 juni: Eget arbete
Utvecklingssteg 2, kompatibilitet (hur passar rörelserikedom med dina personliga och din organisations vision, värderingar och behov), skapa ett underlag inför träff med Grim.
Utvecklingssteg 3, relativ fördel (vilka fördelar finns det för er och er organisation med att använda rörelserikedom), skapa ett underlag inför träff med Grim.
– Enskilda träffar med Grim för att tillsammans färdigställa utvecklingssteg 2 och 3.

16 juni kl 19.00-20.30: Gemensam avstämning (online/fysiskt)
– Erfarenhetsutbyte från arbetet med utvecklingssteg 1-3.
– Rörelserikedom, metoder och riktlinjer för praktisk tillämpning.

17 juni – 23 augusti: Eget arbete
Utvecklingsteg 4, testbarhet (utveckla en aktivitet/miljö berikad med rörelserikedom), skapa underlag inför träff med Grim.
– Enskilda träffar med Grim för att tillsammans färdigställa utvecklingsteg 4 utifrån din idé.

24 augusti kl 19.00-20.30: Gemensam avstämning (online)
– Medverkan vid behov.

11 september i Umeå: Presentation och aktiva workshops 
– Konferens om rörelserikedom (i Umeå och/eller online) där du kommer få presentera och visa upp din idé.

September: Sprida och inspirera
– Idéerna och lösningar dokumenteras och publiceras i Change the games och medspelarnas kanaler.
– Projektet som helhet rapporteras och sprids på olika sätt.

Här kan du läsa mer om bakgrund, mål och metoden för programmet >

Rörelserika skolvägar

Kolla in

Utvecklingsprogram
för nyskapare

Kolla in

Konferens 11/9
Rörelserikedom i praktiken

Kolla in