Om rörelserikedom

Vi ser rörelserikedom (physical literacy) som varje människas kompetens, självförtroende och motivation till rörelse som påverkar möjligheterna att delta och interagera med andra människor i olika sammanhang.

 

Rörelserikedom har beskrivits på olika sätt i olika delar av världen och Sverige. På följande sidor kan ni läsa mer om hur vi inom Change the game jobbar med rörelserikedom. Tillsammans med våra medspelare och projektpartners lär vi oss hela tiden mer om hur man med rörelserikedom som kompass kan utveckla såväl aktiviteter som fysiska miljöer och sektorsövergripande samverkan.

Här kan du läsa mer om rörelserikedom

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in