Om rörelserikedom 2.0

Vi ser rörelserikedom (physical literacy) som varje människas kompetens, självförtroende och motivation till rörelse som påverkar möjligheterna att delta och interagera med andra människor i olika sammanhang.

 

Rörelserikedom har beskrivits på olika sätt i olika delar av världen och Sverige. På följande sidor kan ni läsa mer om hur vi inom Change the game jobbar med rörelserikedom. Tillsammans med våra medspelare och projektpartners lär vi oss hela tiden mer om hur man med rörelserikedom som kompass kan utveckla såväl aktiviteter som fysiska miljöer och sektorsövergripande samverkan.

Vi använder rörelserikedom utifrån tre olika perspektiv:
– Som en ”output”: för ökad förmåga, självförtroende och motivation
– Som en ”input”: för bättre förutsättningar för utveckling av andra kvalitéer, prestation och hållbarhet.
– Som en process: en metod för inlärning

Här kan du läsa mer om rörelserikedom

Rörelserika skolvägar

Kolla in

Utvecklingsprogram
för nyskapare 2021

Kolla in

Konferens 11/9
Rörelserikedom i praktiken

Kolla in