Våra tjänster

Vi skapar och sprider kunskap om rörelserikedom tillsammans med alla som vill utveckla våra samhällen i en mer rörelserik riktning. I ett rörelserikt samhälle har alla invånare bra chans till ett aktivt, hälsosamt liv och till att nå sin fulla potential. Vi tror att goda rörelsemöjligheter är en viktig pusselbit som karaktäriserar attraktiva livsmiljöer där människor mår bra och vill vara.

Paketerade utbildningar

Utbildning – rörelserikedom intro

Målgrupp
Detta är en introduktionskurs som riktar sig till er som hört talas om rörelserikedom, gillar, följer och vill lära er mer om konceptet.

Syfte
Kursen syftar till att utveckla deltagarnas förståelse för vad det innebär att anamma ett rörelserikedomsfrämjande mindset.

Innehåll
Under kursen behandlas frågorna:

 • Vad är rörelserikedom?
 • Varför är det viktigt och angeläget att främja rörelserikedom?
 • Hur kan vi skapa förutsättningar för rörelserikedom?

Upplägg
Kursen innefattar både en teoretisk del och praktiska moment. Det innebär att ni kommer lyssna och tänka, men också får möjlighet att prova på och uppleva deltagande i aktiviteter som designats utifrån rörelserikedomsfrämjande riktlinjer.

Kursens innehåll är framtaget för att vara intressant för ledare i vid bemärkelse, i olika typer av verksamheter och på olika nivåer.
Omfattning:

PRODUKTBLAD (bild) länk

Vill du veta mer? Maila oss på hej@change-the-game.se   (knapp)

Workshop – Rörelserikedomsfrämjande aktiviteter och övningsdesign

Målgrupp
Denna workshop riktar sig till er som har en första förståelse för rörelserikedom och som nu vill prova nya sätt att tillämpa konceptet i praktiken.

Syfte
Kursen syftar till att utveckla deltagarnas förmåga att skapa goda utvecklingsmiljöer, aktiviteter och övningar utifrån rörelserikedomsfrämjande riktlinjer.

Innehåll
Under kursen behandlas frågorna:

 • Vad innebär det i praktiken att leda med ett rörelserikedomsfrämjande mindset?
 • Hur kan vi i rörelsesammanhang ge näring till inre motivation?
 • Vilka fördelar finns med att anamma en ickelinjär syn på lärande?
 • På vilka sätt kan vi i vår egen verksamhet och utifrån just våra förutsättningar skapa ännu bättre förutsättningar för rörelserikedom?

Upplägg
Kursen innefattar en teoretisk del, praktiska prova-på moment och tid för reflektion i mindre grupper. Det innebär att ni både kommer få kunskapspåfyllnad och nya inspirerande prova-på upplevelser, samt tid för att fundera på vad det skulle kunna innebära att använda rörelserikedom som kompass för att utveckla just er verksamhet.

Kursen är framför allt värdefull för ledare som ansvarar för att skapa och leda aktiviteter och övningar i olika sammanhang, så som exempelvis på skolor eller inom föreningslivet.

Workshopserie – Utveckla fysiska miljöer som främjar rörelserikedom

Målgrupp
Denna workshopserie riktar sig till er som vill ha kunskapspåfyllnad, vårt stöd och rådgivning i en process som utvecklar en befintlig eller ny fysisk miljö som ska främja rörelserikedom.

Syfte
Workshopserien syftar till att ta fram ett underlag som kan fungera som vägledning i valen om vilka miljöerbjudanden och lösningar som kan tillföra miljön mest värde.

Innehåll
Under kursen behandlas frågorna:

 • På vilka sätt har våra fysiska miljöer betydelse för hållbar samhällsutveckling?
 • Vad karaktäriserar goda utvecklingsmiljöer och vad påverkar människors benägenhet att värdera och vilja använda en plats?
 • Vad är det övergripande syftet med den nya miljön?
 • Vad finns det för befintliga miljöerbjudanden i närområdet?
 • Vilka potentiella användare verkar i närområdet?
 • Vilka kompletterande miljöerbjudanden skulle tillföra mest värden till platsen?

Upplägg
Vi rekommenderar ett kursen genomförs i två omgångar. Först med en intern grupp från organisationen som beställt av tjänsten och sedan med framtida potentiella användare. Under den inledande interna workshopen definieras det övergripande syftet med miljön som ska utvecklas. Vidare görs en genomlysning av vad som redan finns och vilka som verkar i närområdet runt omkring den aktuella platsen. Potentiella användare bjuds sedan in till en andra workshop då resultatet från den första genomlysningen presenteras, för att sedan kompletteras med användarnas önskemål om vilka miljöerbjudanden som skulle tillföra mest värde utifrån deras intressen, behov och färdighetsnivåer.

Kursen innefattar både en teoretisk kunskapspåfyllnad, analys av miljön i fråga samt reflektion och arbete i mindre grupper.

 

Utvecklingsprogram för nyskapare

Målgrupp
Lorem ipsum

Syfte
Lorem ipsum

Innehåll
Lorem ipsum

Upplägg
Lorem ipsum

 

Ledarskapsutveckling med rörelserikedom

Målgrupp
Lorem ipsum

Syfte
Lorem ipsum

Innehåll
Lorem ipsum

Upplägg
Lorem ipsum

Anpassade tjänster

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum.

Vill du veta mer? Maila oss på hej@change-the-game.se

Dess tjänster erbjuder vi genom Change the Game Utbildning AB, som genom utbildning, rådgivning och event säkerställer att kunskapen sprids till fler aktörer som är beredda att agera på rörelserikedom.

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Utvecklingsprogram
för nyskapare 2021

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in