Våra tjänster

Vi skapar och sprider kunskap om rörelserikedom tillsammans med alla som vill bidra till utvecklingen av rörelserika samhällen – där alla invånare bra chans till ett aktivt, hälsosamt liv och till att nå sin fulla potential. Vi tror att vi genom att anamma rörelserikedom som kompass kan uppgradera vår förmåga att skapa attraktiva rörelsemöjligheter för fler och livsmiljöer som vi människor vill tillhöra och bidra till, vilket får oss att må bra.

Vi är övertygade om att resan mot rörelserika samhällen och hållbart välbefinnande går snabbare om flera samhällen gör resan parallellt, och delar gärna med oss av våra erfarenheter och program.

Nedan kan du läsa mer om våra paketerade tjänster.
Vill du veta mer eller boka – kontakta gärna oss >

Info om våra paketerade tjänster

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in