Change the Game ägs och drivs av Stiftelsen för Rörelserikedom. Jonas Olsson grundade verksamheten 2014, då som ett samhällsnyttigt projekt inom ramen för Balticgruppen, och 2021 överlät han både verksamheten och medel till Stiftelsen för Rörelserikedom, för ett långsiktigt arbete med att främja rörelserikedom i Umeå, Sverige och världen.

Change the Game är ett kunskapscentrum som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att skapa och sprida kunskap om rörelserikedom.

Stiftelsen för Rörelserikedom, som driver Change the Game, är en ideell stiftelse som tillsammans med andra aktörer – som regioner, myndigheter, föreningar, företaget, forskare och tankeledare – skapar rörelse för rörelse. Det görs genom samverkansprojekt, opinionsbildning och genom Change the Game Utbildning AB (klicka här för mer info om bolagets tjänster), som genom utbildning, rådgivning och event säkerställer att kunskapen sprids till fler aktörer som är beredda att agera på rörelserikedom.

Ordet rörelserik är inspirerat av det etablerade engelska uttrycket physical literacy.

Change the games lagbygge kan du se här.

Se alla våra aktiviteter här.

Läs mer om rörelserikedom här.

Vill du hålla dig uppdaterad kring Change the game? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in