Lagbygget

Change the Game är en rörelse som genererar rörelse. Ju fler vi är, desto större blir effekterna – alla barn, unga och vuxna räknas. Vi som stolt står bakom satsningen är grundaren Balticgruppen i samarbete med ”medspelarna” Idrottshögskolan vid Umeå universitet, SISU Idrottsutbildarna, Umeå kommun, Balticgruppens sponsrade idrottsföreningar och partnern VK.

Grundare

Jonas Olsson, ägare, Balticgruppen
”Vi vill med Change the game bidra till en mer aktiv och mer välmående kommande generation. Jag tror och hoppas att vi tillsammans med medspelarna kan ta många steg mot en verklighet där alla barn är rörelserika, för att öka den fysiska aktiviteten och välbefinnandet hos barn och unga”.

 

 

Medspelare

Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare, Idrottshögskolan, Umeå universitet 
”Change the game bidrar till att idrottsforskningsresultat kan förankras och delas på ett adekvat sätt till idrottsledare, föräldrar och övriga intresserade. Inom Idrottshögskolan vid Umeå universitet finns många idrottsforskare som har intresse av att sprida sina forskningsresultat. Change the game bidrar även till att idrottsstudenter vid Umeå universitet får praktisera och dela sina teoretiska kunskaper i en verklig aktivitet. Projektet är unikt i sitt slag där näringsliv, idrotten, kommunen och akademin samverkar”.

Niclas Bromark, länsidrottschef, Västerbottens IF
”En av idrottens viktigaste uppgifter är att ge barn och ungdomar motivation, självförtroende, kunskap och möjlighet att utveckla ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Change the Game gör det möjligt för föräldrar och ledare att ta del av aktuell forskning och därigenom få kunskap och energi till att skapa goda förutsättningar för barn- och ungdomsidrotten i sina egna föreningar. Samtidigt är Change the Game ett arrangemang som peppar barn och ger dem möjlighet att prova på olika idrotter, för att på så sätt kunna hitta en eller flera som passar dem”.

Stefan Hildingsson, fritidschef, Umeå kommun 
”Change the game lyfter frågor som vi arbetar med varje dag. Barns rätt till rörelse är grundläggande för en folkhälsa där alla rör sig så mycket som möjligt, så länge som möjligt.  Dessutom erbjuder den årliga aktivitetsdagen en unik chans för alla föreningar vi stöttar att visa upp sig”.

 

 

Medspelande idrottsföreningar –
Change the games årliga event i Umeå.

 

Partner

Sture Bergman, vd, Västerbottens-Kuriren
”Change the Game bidrar till ökad kunskap och motivation hos såväl unga, föräldrar som ledare. Ett fantastiskt, lokalt arrangemang som peppar barn och vuxna att prova på nya aktiviteter, med målet om ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Vi vill vara med och bidra till en aktiv generation unga och en fortsatt positiv samhällsutveckling för vår region och dess idrottsföreningar. ” 

 

Rådet för rörelserikedom i Umeå

Medverkande är representanter från  Balticgruppen, Idrottshögskolan Umeå Universitet, SISU idrottsutbildarna, Umeå kommun (fritid, utbildning, samhällsbyggnad), Region Västerbotten och Change the games projektledning.

Rådets uppgift är att genom samverkan samt idé- och erfarenhetsutbyte bidra till att utveckla och synkronisera olika aktörers aktiviteter så att alla barn och ungdomar får möjlighet att utveckla en så rik rörelserikedom som möjligt.

 

Rörelserika skolvägar

Kolla in

IPLC Europe 2019
Keynote presentationerna

Kolla in

Kul utmaningar
Rörelserikedom i praktiken

Kolla in