Change the game i internationellt samarbete för rörelserikedom

Nyhet – 231219
Den Umeåbaserade kunskapsorganisationen Change the game har signerat en 
överenskommelse om att samarbeta med International Physical Literacy Association (IPLA) som är den ledande globala organisationen för physical literacy, det vi på svenska benämner rörelserikedom. Ett samarbete som stärker Change the games möjligheter ytterligare att ta del av ledande internationell forskning och tillämpningar.

Jonas Olsson, ordförande Stiftelsen för rörelserikedom, och Nigel Green, ordförande IPLA (International Physical Literacy Association)

Sedan 2016 har Change the game utforskat rörelserikedom och med dess förhållningssätt som kompass hjälpt beslutsfattare, ledare och pedagoger i Sverige att utveckla personer, platser och program för kvalitativa rörelseupplevelser. Både lokala projekt och aktörer som tex Mötesplats Stöcke och nationella som tex samverkansprojektet ”Make a move” i Västra Götaland har utvecklats och stöttats med hjälp av Change the game.

– Vi är väldigt glada över att ha detta samarbete på plats. Det känns som ett mycket hedrande kvitto på att vi som kunskapsorganisation inte bara gör viktig skillnad lokalt och nationellt utan även kan bidra internationellt, säger Jonas Olsson, styrelseordförande och grundare av Stiftelsen för rörelserikedom som driver Change the game.

– IPLA är verkligen glada över att ha ett samarbete med Change the Game, Sverige. Vi känner till det utmärkta arbete som Change the Game har gjort under de senaste tio åren för att främja fysisk aktivitet och physical literacy. IPLA ser fram emot att samarbeta kring utvecklingen relaterad till att skapa engagerande fysiska aktivitetsmiljöer, främja ”Inner Development Goals” och dela begreppet physical literacy inom det breda samhället, säger Nigel Green, styrelseordförande för IPLA som har sin bas i 
England.

Tillgång till senaste utvecklingen
Samarbetet innebär att Change the game bland annat kommer att kunna erbjuda utbildningar med IPLA status och få ännu bättre tillgång till senaste forskning och tillämpningar runt om i världen.

– Detta stärker Change the games erbjudande att kunna hjälpa de ledare och organisationer som är nyfikna på nya synsätt för rörelse som en väg att stärka och utveckla såväl samhällen och organisationer som individer, säger Tom Englén, verksamhetsledare för Change the game.

Om Change the game
Stiftelsen för Rörelserikedom, som driver Change the Game, är en ideell stiftelse som tillsammans med andra aktörer – som regioner, myndigheter, föreningar, företaget, forskare och tankeledare – skapar rörelse för rörelse. Det görs genom samverkansprojekt, opinionsbildning, utbildning, rådgivning och event som säkerställer att kunskapen sprids till fler aktörer som är beredda att agera på rörelserikedom. Ordet rörelserik är inspirerat av det etablerade engelska uttrycket physical literacy.
https://change-the-game.se

Om IPLA, International Physical Literacy Association
Bildades 2013 under ledning av skaparen av physical literacy, professor Margaret Whitehead och har sin bas i England.
IPLA vill underlätta och stödja anammandet och främjandet av physical literacy i samhällen över hela världen. Det kommer att göra individer mer medvetna om konceptet och vikten av att främja phycial literacy för alla. IPLA vill främja tillhandahållandet av ett bredare utbud av inkluderande, målmedvetna, engagerande, relevanta och givande fysiska aktivitetsupplevelser för alla. De vill uppmuntra relevanta organisationer, beslutsfattare och regeringstjänstemän att stödja och främja physical literacy inom sina samhällen över hela världen.
IPLA >

Rörelserikedom (physical literacy) kan beskrivas som benägenheten att värdera och välja att delta i fysiska aktiviteter hela livet. Dess vetenskapligt underbyggda beståndsdelar kan tjäna som ett socialt innovationsverktyg som ger nya ögon och förutsättningar för kvalitativa rörelseupplevelser som ger hållbara och attraktiva livsmiljöer där alla kan få sin bästa aktiva livsresa.

Bifogad pressbild kan fritt användas.

För mer information, vänligen kontakta:
Tom Englén, verksamhetsledare Change the game
E-post: tom@change-the-game.se
Telefon: 070-608 98 28
Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in