Ledarskapsutveckling med rörelserikedom

Målgrupp
En kurs för alla som vill utveckla sin förmåga att utbilda och hjälpa andra använda rörelserikedom som kompass för att skapa goda utvecklingsmiljöer.

Syfte
Syftet med kursen är att deltagarna ska utveckla sin förmåga att hålla i teoretiska och praktiska utbildningar om rörelserikedom.

Innehåll
Efter att ha genomgått kursen förväntas deltagare kunna:

  • Förstå den underliggande filosofin konceptet rörelserikedom bygger på
  • Skilja och förklara kopplingar mellan rörelserikedom, fysiska aktivitet och hälsa
  • Förklara betydelsen som rörelserikedom har för lärande och prestation
  • Beskriva relativa fördelar med att anamma ett rörelserikedomsfrämjande mindset
  • Ge exempel på hur kunskap om rörelserikedom kan påverka övningsdesign
  • Ge exempel på olika sätt som den fysiska miljön kan ha betydelse för rörelserikedom
  • Beskriva kopplingar mellan rörelserikedom och hållbar samhällsutveckling

Upplägg
Vår rekommendation är att kursen görs under en hel termin och att den innefattar gemensamma utbildningsträffar på kvällstid ungefär varannan vecka. Kursträffarna inleds med en kort föreläsning följt av gruppsamtal. De innefattar även praktiska prova-på upplevelser, studiebesök och inspel från experter på rörelserikedom. Inför de gemensamma träffarna tillhandahålls inspelade föredrag och läshänvisningar som deltagarna förväntas ha tagit del av.

Deltagande på den här kursen är ingen passiv upplevelse. För att få ut så mycket som möjligt av varje moment uppmuntrar vi till utbyte mellan deltagare och löpande tillämpning av de nya kunskaperna i andra sammanhang.

Vi rekommenderar att deltagare planerar in minst två timmars arbete i veckan med denna kurs, vilket inkluderar tid för att se inspelade föredrag, läsa artiklar, reflektera och diskutera.

Du kan läsa mer om tidigare genomföranden av kursen Ledarskapsutveckling med rörelserikedom genom att klicka här >

För att ladda ner pdf om denna tjänst – klicka här >
Vill du veta mer eller boka – kontakta gärna oss >

Denna tjänst erbjuder vi genom Change the game Utbildning AB, som genom utbildning, rådgivning och event säkerställer att kunskapen sprids till fler aktörer som är beredda att agera på rörelserikedom.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in