Detta är rörelserikedom

Inom Change the game-projektet ser vi rörelserikedom som varje människas kompetens, självförtroende och motivation till rörelse som påverkar möjligheterna att delta i olika sammanhang. Vi brukar illustrera konceptets beståndsdelar i ett cykliskt och självförstärkande förhållande eftersom vi tror att helheten är större än de enskilda delarna var för sig. Vi ser rörelserikedom som en lärandeprocess som pågår hela livet.

Föreställ dig att den rörelserika motorn finns i alla människor och snurrar mer eller mindre snabbt. Våra rörelserika motorers aktivitet påverkas av våra tidigare erfarenheter av deltagande i olika rörelseaktiviteter och av samhällskulturen vi lever i. Dåliga erfarenheter av rörelse kan bromsa motorns aktivitet och begränsa vår benägenhet att vilja vara delta i särskilda sammanhang. Samtidigt kan goda rörelseupplevelser elda på våra rörelserika motorer och stärka vår vilja att vara med och delta aktivt.
Här kan du läsa mer om hur man kan skapa upplevelser och utmaningar som sätter fart på denna motor >
Här kan du läsa mer om vanligaste definitionerna av physical literacy >

Kompetens
Rörelsekompetens är fysiska kroppsrörelser som att svänga när man springer, kasta boll, ta på strumpor och resa sig från en stol. Listan med rörelsekompetenser är oändligt lång och vi kan under hela livet utöka vår rörelserepertoar.
Våra förmågor att interagera med andra människor och att hantera känslor är också viktiga kompetenser i detta perspektiv.

Självförtroende
När vi lär oss nya rörelser och är medvetna om att vi gör framsteg kan tilltron till den egna rörelseförmågan bli starkare. Självförtroende kopplat till rörelse betyder att tro på den egna förmågan att utföra olika rörelser, att våga prova nya saker och delta i olika sammanhang.

Motivation
Motivation kan ses som en drivkraft till rörelse som kommer inifrån oss själva när det är roligt och själva aktiviteten får oss att må bra. Den inre drivkraften är som starkast när vi känner oss duktiga, när vi har en känsla av att kunna påverka vad som händer och när vi har positiva kontakter med andra människor. 

Att främja rörelserikedom innebär att skapa bättre möjligheter för fler människors utveckling av rörelsekompetens, självförtroende och motivation. Då rustar vi dem med verktyg så att de kan delta i olika sammanhang utifrån sina individuella förutsättningar och intressen. Olika sammanhang kan vara fysiska miljöer (tex snö, is, luft eller vatten) och sociala miljöer (inför eller med varandra).

 

Varsågod och fördjupa dig om rörelserikedom.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in