Rörelserikedom, fysisk aktivitet och hälsa

Rörelserikedom, fysisk aktivitet och hälsa är tre skilda koncept som inte är samma sak, men som hänger ihop och påverkar varandra.

 

Rörelserikedom är förutsättningarna som påverkar en människas möjligheter att kunna, vilja och våga delta i olika fysiska aktiviteter och sammanhang. Fysisk aktivitet och hälsa är alltså de väntade resultaten som utveckling av rörelserikedom kan medföra. Utöver kroppslig hälsa kan aktiviteter som designats för att främja rörelserikedom också främja psykiskt-, socialt- och emotionellt välbefinnande, eftersom konceptet bejakar eget tänkande, innovation och kontakt med andra människor.

Physical Literacy, Physical Activity and Health: Toward an Evidence-Informed Conceptual Model >
(Cairney, Dudley, Kwan, Bulten & Kriellaars, 2019)

Rörelserika skolvägar

Kolla in

Utvecklingsprogram
för nyskapare 2021

Kolla in

Konferens 11/9
Rörelserikedom i praktiken

Kolla in