Så arbetar andra med rörelserikedom

Olika definitioner och avsiktsförklaringar

International Physical Literacy Association (IPLA)
“Physical literacy can be described as the motivation, confidence, physical competence, knowledge and understanding to value and take responsibility for engagement in physical activities for life.”
IPLA >

Physical Literacy Consensus Statement for England
“Physical literacy is our relationship with movement and physical activity throughout life
The statement >

The Australian Physical Literacy Framework
”Physical literacy is about building the skills, knowledge and behaviours that give us the confidence and motivation to lead active lives.”
The Sport Australia Position Statement on Physical Literacy>

Canada´s Physical Literacy Consensus Statement
”In a broad consultation, sector leaders in Canada suggested that a common definition with consistent language was needed to provide clarity for the development of policy, practice and research.”
The statement >

All-Island Physical Literacy Consensus Statement
”Physical literacy necessitates the development of 3 inter-connected learning domains:physical domain, affective domain and the cognitive domain”
The statement >

Exempel – tillämpningar & initiativ  i  världen

Physical literacy Institute i Wales
Mer info >

PL net
”Physical Literacy Network Danmark is a nation wide network for debate and knowledge across disciplins, profesions and sectors. In short, our vision is to support that all Danish children achieve optimal physical literacy.”
Mer info >

Sharing Dance
Nationella balettskolan i Torontos dansprogram för bl a barn och seniorer.
Mer info >

Movement Preparation
Ett program skapat i Kanada för uppvärmning som är utformat med idrottsvetenskapliga principer för att förbättra prestationer och hållbarhet hos idrottare från 7 år och äldre.
Mer info >

Playocracy
Ett initiativ som skapar och sprider kunskap och verktyg för hur man kan forma aktiviteter och miljöer för raster i skolan.
Mer info >

Physical literacy Communities
”The solution Physical Literacy for Life is proposing is the alignment of five key community sectors, cooperating to deliver the what, the why, and how of physical literacy.”
Mer info >

Active for life
”Raising physical literacy kids”
Mer info >

Exempel – tillämpningar & initiativ i  Sverige

Region in Movement
En tvärsektoriell satsning i Västra Götaland med syfte att främja ”rörelseförståelse” och öka fysisk aktivitet hos barn och unga.
Mer info >

Riksidrottsförbundet
De tillämpar ”rörelseförståelse” inom flera områden. Ett exempel är ”Rörelsesatsningen i skolan”.
Mer info >

Samordning för bostadsbyggande
En statlig utredning som har utvecklat ”Planeringsverktyg – stödjande fysiska livsmiljöer, Rörelserikt vardagsliv genom hållbar stadsplanering”.
Mer info >

MotorIQ
Budo & kampsportförbundets ledarutbildning som bygger på physical literacy.
Mer info >

Rörelsekurvan
Ett initiativ från Svenska ishockeyförbundet för att ge barn möjlighet att tidigt få chans att uppleva glädjen och självförtroendet det ger att röra på sig.
Mer info >

Riskful Play
En satsning av Vallentuna kommun, Korpen Vallentuna, Arvsfonden och Riksidrottsförbundet för att möta barn och ungas behov av rörelse som triggar leklust och nyfikenhet.
Mer info >

Exempel – tillämpningar & initiativ i  Umeå & Västerbotten

Norra Ön
I planläggningen av den nya stadsdelen i Umeå har kommunen integrerat arbetet med rörelserikedom.
Mer info >

Mötesplats Stöcke
Byggnation av Sveriges första anläggning som formas med rörelserikedom som kompass.
Mer info >

Rörelserika skolvägar
Ett projekt för att med rörelserikedom som kompass och med elever som medskapare försöka forma utmaningar som främjar benägenheten att ta sig för egen maskin till skolan.
Mer info >

Utvecklingsprogram för nyskapare
Ledare från många olika sektorer och verksamheter testade under 2020 att utveckla aktiviteter eller miljöer med rörelserikedom som kompass.
Mer info >

RF-SISU Västerbotten
De gör en rad olika satsningar med rörelserikedom för att inspirera och utbilda ledare inom idrotten och skolan.
Mer info >

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in