”Rörelserika skolvägar”

Ett pilotprojekt som syftar till att förändra beteende och attityder till aktiva skoltransporter genom att använda rörelserikedom som kompass.

Likväl som våra barn får möjlighet att lära sig att skriva och räkna måste de få chans att lära sig att bli rörelserika – en förutsättning för ett hållbart och hälsosamt liv.
Ett steg mot rörelserikedom är att förvandla barnens väg till skolan till en upplevelse fylld med positiva utmaningar. Vi kallar det för rörelserika skolvägar, eftersom man ska få chans att utveckla lust, förmåga och möjlighet att röra sig när man väljer den vägen till skolan.

Under våren och hösten genomförs ett pilotprojekt, ”Rörelserika skolvägar”, på Ersdungens skola i Umeå. Elever och lärare i några klasser deltar i utformningen  av de ”aktiva skoltransporterna”. Efter sommarlovet, med start den 27 augusti, ska de sen testas under några veckor. Förhoppningen är att lösningarna, som ska vara baserade på rörelserikedom (physical literacy), ska ge goda erfarenheter och lärdomar så att fler klasser och skolor i Umeå kan och vill testa ”Rörelserika skolvägar”.

Wictor Lundström, rörelseinstruktör, är koordinator för pilotprojektet och kommer leda arbetet med att utveckla och genomföra de aktiva skoltransporterna.

”Rörelserika skolvägar” möjliggörs genom Bostaden (Umeå kommuns allmännyttiga bostadsbolag) som engagerar sig som projektpartner.

– Vi vill bidra till att Umeå utvecklas ytterligare som ett rörelserikt samhälle och vi hoppas att lärdomarna från projektet kommer fler skolor till gagn i nästa skede. Vi hoppas även lära oss själva mer om denna sociala innovation som rörelserikedom innebär, för att kunna utveckla delar av vår verksamhet, säger Anders Hugosson, marknadschef för Bostaden.

Mer om projektet på Bostadens hemsida.
Här mer info om rörelserikedom (physical literacy).

Aktivitetsdagen
14 sep

Kolla in

Utbildning idrott
12 sep

Kolla in

Utbildning dans/cirkus
10 sep

Kolla in

IPLC 10–14 sep

Kolla in