Umeå Orienteringsklubb

Fyllt på föreningens aktivitetsbank med nya idéer om mångsidig träning och lekar i skogsmiljö.

Så här gjorde vi

Målet var att skapa ännu mer inspirerande träningspass för våra ungdomar, med skogen som arena. Helst utan att behöva bära med oss mycket redskap, då samlingsplatserna varierar mellan veckorna och vi förflyttar oss i skogen under träningen.

Inför vårsäsongen planerade klubben att utöka antalet träningstillfällen per vecka för våra yngre ungdomar (9-12 år) och därtill korta ner träningen av orienteringsteknik till max 30 min. Rörelserikedom var då ett givet tema för att fylla ut resterande halvtimma.

Vi kickade igång året med en inspirationsföreläsning av Grim för alla ungdomstränare i klubben, så att vi skulle få en överblick om vad rörelserikedom handlar om.

Närmare inpå starten av vårens träningar hade vi en praktisk kväll med Grim, då flertalet tränare fick flera Aha-upplevelser gällande hur man med enkla medel kan göra övningar utmanande och även tips hur man inte bör göra (tex för att undvika åskådareffekten).

Många tränare har tidigare erfarenhet från olika idrotter och ungdomsverksamheter och detta vill vi givetvis dra nytta av. Vi har under våren jobbat med att samla många olika övningar i ett gemensamt dokument, för att utarbeta en bredare aktivitetsbank att variera mellan. Detta gäller övningar att tillämpa vid uppvärmning under samtida förflyttning i skogen eller på stigar, via löpträningsövningar med skogen som underlag, till lekar med rörelserikedom och gärna med orienteringsinslag. Vi har velat underlätta för alla ungdomstränare genom att erbjuda ett smörgåsbord av övningar att välja mellan inför den kväll som de är ansvariga för.

Några av våra aktiviteter brukar vara så enkelt som tillämpning av vanliga lekar och övningar men i skogsterräng. Vi tycker att lekar och styrkeövningar inte alltid måste genomföras på en plan yta utan kan ännu hellre utövas i blåbärsriset eller som dold backträning i en sluttning.

En favoritlek där vi har plockat in både orienteringsinslag och mer rörelserikedom är ”Under hökens alla vingar kom”. Leken genomförs med fördel i skogen, så att alla tränas på att ta sig fram på ojämnt underlag. Varje barn får en liten (laminerad) kartbit vid start och höken får svara på frågan ”Vilket karttecken?”, tex med ”Stig”. Alla barn som då har utropat karttecken på sin kartbit får frigång över till andra sidan av spelplanen, resten blir jagade.

Ett av våra favoritsätt att förklara rörelserikedom

Kroppen har en inbyggd förmåga att vara aktiv och den klarar ofta mer än man själv tror. Kan vi utmana ungdomarna att använda kroppen på andra sätt än de är vana vid har vi tagit ett steg i rätt riktning. Effekter som mer motivation att röra sig och stärkt självförtroende är positiva belöningar som vi vill unna ungdomarna.

Så här passar rörelserikedom vår organisations vision, värderingar eller behov

Orientering består grovt av två delar, orienteringsteknik och löpning. I orientering rör du dig mycket på stigar och ute i terrängen, dvs på ojämn mark. För att lyckas med detta behöver kroppen tränas regelbundet när det gäller balans och koordination. Barn har ett naturligt rörelsemönster och vi vill hjälpa dem att bibehålla detta upp i skolåldern och därmed också minska skaderisken. Vi vill få våra ungdomar att känna sig bekväma med att röra sig i skog och mark, om det sedan är över hala klipphällar, genom blöt myr eller över högt blåbärsris. Att kunna ta sig fram på ett smidigt sätt i skogen är både roligt och framgångsrikt inom orienteringssporten.

Vi ser dessa fördelar med att använda rörelserikedom

* Mer vana att röra sig i skog och mark, liksom allsidig och varierande träning minskar med stor sannolikhet skaderisken.

* Med träning av rörelserikedom på blandat underlag inspireras alla till nya lösningar och rörelsemönster. Under träningarna använder vi oss ofta av naturmaterial som bjuder in till mer kreativ lek och användande av fantasin.

* Genom att göra det naturligt att ta sig fram i skogen, så kan man frigöra mer koncentration till att bemästra orienteringstekniken.

* Att kunna utnyttja vanliga lekar men att placera ut dem i skogen och med orienteringsinslag, gör att barnen känner igen det vad som ska göra och mindre tid går åt till att förklara uppgiften i förväg (= mer tid till leken, mindre stillastående).

* Genom att våra träningstillfällen bara till hälften består av orienteringsteknikträning (som ofta genomförs i par eller enskilt) hinner vi med mer sociala aktiviteter (tex aktiviteter som utförs tillsammans med andra och som designats för att främja rörelserikedom). Med mer kontakt mellan människor och bättre sammanhållning i gruppen hoppas vi bibehålla intresset för orientering (eller idrott i stort) under flera år och högre upp i ungdomsåren.

* Om man redan som ung tillbringar mycket tid i naturen och blir trygg att vistas däri, så ökar sannolikheten att vilja ta hand om naturen i många år framöver.

Kontaktinformation

Maria Ahnlund, ungdomstränare i Umeå Orienteringsklubb, maria.h.ahnlund@gmail.com

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in