Mariehems Hälsocentral

Med rörelserikedom värdera ett befintligt dansprogram som är ett verktyg för att förbättra tonåringars hälsa.

Så här gjorde vi

Mitt mål är att implementera Dans för hälsa-metoden i Umeå så att fler unga tjejer kan upptäcka dansen som ett sätt att stärka sin psykiska och fysiska hälsa. Även om jag inte räknade med att nå hela vägen fram under denna termin så såg jag Utvecklingsprogrammet som en chans att komma så långt jag bara kunde för att sedan jobba vidare under hösten.

Under arbetets gång har jag hunnit utbilda mig till Dans för hälsa-instruktör mha. stöd från Dans i Västerbotten. Jag och min kollega på Hälsocentralen har skickat in en ansökan till Region Västerbotten ang. stöd för att få starta pilotprojektet till hösten samt haft möte med beställarenheten på Regionen. Under denna period har jag också fått lära känna danslärarna på Midgård som också deltagit i utvecklingsprogrammet, vilket varit mycket inspirerande. Jag fick också möjligheten att hålla en klass i Dans för hälsa-metoden med deras elever vilket var både roligt och lärorikt för mig.

Dans är ett naturligt uttryck för oss människor och vi har sedan urminnes tider ägnat oss åt dans. Alla känner sig dock inte bekväma inför tanken att dansa, detta då det finns föreställningar att dans måste se ut på ett visst sätt. Men dans behöver inte vara prestationsinriktat. ”Dans för hälsa” handlar om kravlös rörelseglädje. Finns inga rätt eller fel, inga betyg sätts och vi dansar inte för att sedan ha en uppvisning. Många av ”grundstenarna” inom rörelserikedom går att se även i Dans för hälsa-metoden.

R = Vi testar olika dansstilar och olika teman. Testar även olika sätt att röra oss på i rummet.

I = deltagarna får själva skapa egna koreografier, kreativitetsövningar, improvisation mm.

K = samarbetsövningar är en del av upplägget. Dansgruppen är en sluten grupp så att alla ska känna sig trygga och våga mer och mer. Syftet efter avslutad intervention är att deltagarna ska våga testa andra dansklasser eller rörelsefrämjande aktiviteter.

+1 = Det är lätt att anpassa upplägget efter deltagarnas förmåga. Syftet med kravlös dans är att hålla det enkelt. Alla ska känna att de kan dansa! Dans för hälsa-metoden är en bra grund som skulle kunna användas inom många andra målgrupper, t.ex. inom parasport, ungdomar med npf-diagnos, för seniorer mm. Grundupplägget är det samma, det handlar bara om att anpassa övningarna efter målgruppen

Ett av våra favoritsätt att förklara rörelserikedom

Kompetens, motivation, självförtroende, deltagande => Fysisk aktivitet => HÄLSA

Så här passar rörelserikedom vår organisations vision, värderingar eller behov

Västerbotten arbetar aktivt med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Tidiga insatser för barn och unga är en strategi för att skapa goda förutsättningar för psykisk hälsa genom hela livet.

Vi ser dessa fördelar med att använda rörelserikedom

  • Vi utvecklar våra motoriska förmågor och får en ökad kroppskännedom.
  • Förbättrar vår fysiska hälsa
  • Dans ger oss möjligheten att uttrycka känslor utan att behöva sätta ord på dom.
  • Dans i grupp fungerar även som ett verktyg för att knyta sociala kontakter.
  • Dans kräver minimalt med utrustning, det räcker egentligen med dig själv och bra musik!
  • Dans för hälsa som metod är en relativt billig insats att investera i men i det långsiktiga loppet ger det mycket tillbaka i form av en förbättrad psykisk hälsa hos unga tjejer.

Kontaktinformation

Elin Thelberg, erkisen@hotmail.com

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Utvecklingsprogram
för nyskapare 2021

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in