Talare och utbildningsledare – Change the game 2024

Uppdaterad 240411, fler släpps löpande.

Emmanuel Bochud (CAN)

Director Development and Innovation, Center for Circus Arts Research, Innovation and Knowledge Transfer (CRITAC).

Emmanuel has 20 years of experience in creating programs and qualitative movement experiences for the development of leadership, performance and not least social programs that have been applied in many countries.

Mer info >

Julie Théberge (CAN)

A/R/Tographer (Artist, Researcher, teacher), Laval University. 

Julie is currently a doctoral candidate in a customized doctorate in arts and medicine.
Have conducted workshops and given presentations in diverse locations including Kuujjuaq, Montreal, Toronto, Seattle, and Bucharest, covering topics ranging from social art, arts and wellbeing to the arts in healthcare.

Mer info >

Trevor Smith (GBR)

Vice chair IPLA (International Physical Literacy Association) and Managing Director of SportSmith Ltd.

He has worked in and around the sport, physical activity and physical education sector for nearly 40 years, including national and international management, development and consultancy roles in the public, private and voluntary sectors.

Mer info >

Emma Crawley

Utvecklare pedagogiska skolgårdar, Västerås stad

Hon har arbetat med skolgårdsutveckling i flera olika svenska kommuner de senaste 16 åren. Emma arbetar för att skapa naturliga utemiljöer vid skolor och förskolor som bidrar till lärande, utveckling och hälsa, samtidigt som de bidrar med klimatanpassning, biologisk mångfald och återbrukande av tilllgängligt material.

Mer info >

Grim Jernudd

Metodutvecklare & utbildare, Change the game

Sedan 2017 har Grim beforskat och tillämpat rörelserikedom samt stöttat och utbildat ledare i alla typer av sektorer som genom detta nya synsätt och en helhetssyn på människan vill sätta fokus på kvalitetsaspekter vid utveckling av positiva rörelseupplevelser.

Mer info >

Susanne Wolmesjö

Education in Motion, vd, föreläsare & utbildare

Susanne Wolmesjö, har en tvärvetenskaplig utbildning inom fysiologi, hälsa, pedagogik, psykologi, neurovetenskap och kognitiv beteendeterapi. Under närmare 30 år har hon skaffat erfarenhet som föreläsare, utbildare och terapeut både nationellt och internationellt, inom området neurosensomotorisk träning kopplat till fysisk, emotionell, kognitiv och social utveckling. 

Mer info >

Mir Grebäck von Melen

Projektsamordnare, CIFA, Center för idrotts- och friluftsanläggningar.

Miljöpsykolog och har i flera år arbetat med utveckling och förvaltning av utomhusmiljöer för en aktiv fritid. Med utgångspunkt i ett folkhälsoperspektiv, principer av universell design och långsiktig hållbarhet verkar Mir för att stärka den kunskapsbaserade utvecklingen av platser.

Mer info >

Natalie Houser (CAN)

Dr. Natalie Houser is an Assistant Professor at the University of Saskatchewan in the College of Kinesiology.

Dr. Houser’s current research is focused on physical literacy enriched pedagogy and the facilitation of positive movement experiences in different contexts, working towards building more confident and competent movers

Mer info >

Dean Kriellaars (CAN)

Global thought leader on physical literacy. Professor at University of Winnipeg.

His research is directed to physical literacy for wellness, in rehabilitation as well as in high performance circus and sport. He has pioneered physical literacy tools and programs that have been adopted internationally.

Mer info >

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in