Talare och utbildningsledare – Change the game 2024

Uppdaterad 240625, fler släpps löpande.

Emmanuel Bochud (CAN)

Director Development and Innovation, Center for Circus Arts Research, Innovation and Knowledge Transfer (CRITAC).

Emmanuel has 20 years of experience in creating programs and qualitative movement experiences for the development of leadership, performance and not least social programs that have been applied in many countries.

Mer info >

Julie Théberge (CAN)

A/R/Tographer (Artist, Researcher, teacher), Laval University. 

Julie is currently a doctoral candidate in a customized doctorate in arts and medicine.
Have conducted workshops and given presentations in diverse locations including Kuujjuaq, Montreal, Toronto, Seattle, and Bucharest, covering topics ranging from social art, arts and wellbeing to the arts in healthcare.

Mer info >

Natalie Houser (CAN)

Dr. Natalie Houser is an Assistant Professor at the University of Saskatchewan in the College of Kinesiology.

Dr. Houser’s current research is focused on physical literacy enriched pedagogy and the facilitation of positive movement experiences in different contexts, working towards building more confident and competent movers

Mer info >

Dean Kriellaars (CAN)

Global thought leader on physical literacy. Professor at University of Winnipeg.

His research is directed to physical literacy for wellness, in rehabilitation as well as in high performance circus and sport. He has pioneered physical literacy tools and programs that have been adopted internationally.

Mer info >

Trevor Smith (GBR)

Vice chair IPLA (International Physical Literacy Association) and Managing Director of SportSmith Ltd.

He has worked in and around the sport, physical activity and physical education sector for nearly 40 years, including national and international management, development and consultancy roles in the public, private and voluntary sectors.

Mer info >

Charlie Crane (GBR)

Senior Manager, Sport England

Charlie is a part of the Policy Team at Sport England, specialising in physical literacy. She has seen first-hand, the importance of helping children find enjoyment, meaning and value in movement through positive experiences of sport and physical activity and she is therefore a huge advocate for physical literacy.

Mer info >

Emma Crawley

Utvecklare pedagogiska skolgårdar, Västerås stad

Hon har arbetat med skolgårdsutveckling i flera olika svenska kommuner de senaste 16 åren. Emma arbetar för att skapa naturliga utemiljöer vid skolor och förskolor som bidrar till lärande, utveckling och hälsa, samtidigt som de bidrar med klimatanpassning, biologisk mångfald och återbrukande av tilllgängligt material.

Mer info >

Grim Jernudd

Metodutvecklare & utbildare, Change the game

Sedan 2017 har Grim beforskat och tillämpat rörelserikedom samt stöttat och utbildat ledare i alla typer av sektorer som genom detta nya synsätt och en helhetssyn på människan vill sätta fokus på kvalitetsaspekter vid utveckling av positiva rörelseupplevelser.

Mer info >

Susanne Wolmesjö

Education in Motion, vd, föreläsare & utbildare

Susanne Wolmesjö, har en tvärvetenskaplig utbildning inom fysiologi, hälsa, pedagogik, psykologi, neurovetenskap och kognitiv beteendeterapi. Under närmare 30 år har hon skaffat erfarenhet som föreläsare, utbildare och terapeut både nationellt och internationellt, inom området neurosensomotorisk träning kopplat till fysisk, emotionell, kognitiv och social utveckling. 

Mer info >

Mir Grebäck von Melen

Projektsamordnare, CIFA, Center för idrotts- och friluftsanläggningar.

Miljöpsykolog och har i flera år arbetat med utveckling och förvaltning av utomhusmiljöer för en aktiv fritid. Med utgångspunkt i ett folkhälsoperspektiv, principer av universell design och långsiktig hållbarhet verkar Mir för att stärka den kunskapsbaserade utvecklingen av platser.

Mer info >

Torbjörn Wrange

Innovatör och processledare, Aktiv Samhällsutveckling.

Torbjörn kommer tillsammans med Magnus Bolin leda ”Specialutbildning 4, design miljöer B” som sätter fokus på att skapa trygghet med den juridiska grunden för utvecklandet av miljöer för lek, rörelse och fysisk aktivitet.

Mer info >

Magnus Bolin

Chefsåklagare, Riksåklagarmyndighetern

Magnus kommer tillsammans med Torbjörn Wrange leda ”Specialutbildning 4, design miljöer B” som sätter fokus på att skapa trygghet med den juridiska grunden för utvecklandet av miljöer för lek, rörelse och fysisk aktivitet.

Mer info >

Robert Hansson

Sportchef puckel, Svenska skidförbundet

Författare till böckerna ”Funktionell anatomi och träningslära inom alpin skidåkning” och ”Will- Skill-Hill – att leda genom utmaningar”.
Stort intresse för hur man skapar utvecklingsmiljö och rörelseuppgifter utifrån varje aktivs vilja och förmåga för att maximera lärande och utveckling

Mer info >

Paul Davis

Professor psykologi, Umeå universitet

He has conducted research and consultancy work internationally with a wide range of populations including professional athletes and coaches, the armed forces, police, chronic pain patients, and performing artists. His research focuses on emotions and interpersonal relationships in sport, exercise, and health.

Mer info >

Suzanne Lundvall

Professor pedagogik, Göteborgs universitet

Hon är professor inom idrottsvetenskap inriktning skolämnet idrott och hälsa. Utbildad idrottslärare och har varit verksam som bl.a. lärarutbildare, och prefekt vid Gymnastik- och idrottshögskolan sedan 1992. 
Är nu också ordförande i Svenska Gymnastik förbundet.

Mer info >

Caroline Stattin

Elittränare, IBK Dalen

Innebandytränare för IBK Dalens damlag sedan 3 år tillbaka. Har under senaste säsongen gått Guldsteget för tränare inom innebandy och gjort svenska damlandslagets VM-Analys. Sedan 2019 gått flera utbildningar kring physical literacy som hon implementerat i sitt ledarskap.

Mer info >

Pilo Stylin

Barn & ungdomsansvarig på Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Pilo är en av landets allra första adoptörer av physical literacy och har för sitt förbund utvecklat program och aktiviteter som MotorIQ och kamplek i skolan.

Mer info >

Jakob Forssmed

Socialminister (KD)

Jakob är sedan 2022 socialminister (KD) med ansvar för bl a folkhälsa, psykiatri, idrott, civilsamhälle och trossamfund.

Mer info >

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in