Mir Grebäck von Melen

Kunskapen om fritidens rumsliga förutsättningar behöver utvecklas. Förändrade motionsvanor, miljö och klimat, förtätning, ökad ohälsa och andra samhälleliga trender gör det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp vad gäller förvaltning, planering och byggande av anläggningar för idrott och friluftsliv. Centrum för idrottsforskning har fått i uppdrag av regeringen att upprätta och driva en kunskapsplattform och vara en utvecklande, samlande och stödjande funktion inom området; Center för idrotts- och friluftsanläggningar (CIFA).

Till Change the game kommer Mir Grebäck von Melen, projektsamordnare för det nyupprättade kunskapscentret. Mir är i grunden miljöpsykolog och har i flera år arbetat med utveckling och förvaltning av utomhusmiljöer för en aktiv fritid. Med utgångspunkt i ett folkhälsoperspektiv, principer av universell design och långsiktig hållbarhet verkar Mir för att stärka den kunskapsbaserade utvecklingen av platser.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in