Change the game 2024

I ett decennium har vi varit en mötesplats för alla som vill bidra till ett rörelserikt samhälle. Under årets årliga event sätter vi fullt fokus på hur vi skapar rörelseupplevelser som ökar vår benägenhet att värdera och välja fysisk aktivitet. Vi vill vända blicken inåt istället för mot pulsklockan – vi har sammanfattat det som rörelse som räknas.
Det blir konferens, specialutbildningar och aktiviteter med fokus på positiva rörelseupplevelser som ger långtgående vinster för både individen och samhället.

Program


18-19 september: Konferens – positiva rörelseupplevelser för en hållbar samhällsutveckling >
16-17 september: Utbildning för utbildare
18 september: Specialutbildning 1 – leda och utveckla aktiviteter A
19 september: Specialutbildning 2 – leda och utveckla aktiviteter B
19 September: Specialutbildning 3 – design av miljöer för lek och rörelse
14-22 september: Rörelserika stråk – utmaningar för huvud, hjärta och händer.

Avsikten är att fler rörelseaktiviteter kommer läggas till i programmet.

Översikt (240229)

Biljetter

Försäljningen till konferens och specialutbildningar öppnar 15/3.
Rörelseaktiviteter kommer vara kostnadsfria och kräver ingen anmälan.

Talare & utbildningsledare

De första namnen är: (fler presenteras löpande).

Emmanuel Bochud /Julie Théberge (CAN)
”Purposefully designed quality movement experiences (QME) for social change, health, leadership training and pursuing performance excellence for all. What characterizes QME, why is it important and what principles can we use to develop and facilitate QME?
The insights, principles and concrete examples of activities could be used for further innovations as well as validation in both similar and different contexts and activities.”

Promo video

Recap: Change the game 2023

Insikter & tips med talare (videos) >

Summering Change the game 2023 (pdf) >


Arrangörer:

Huvudarrangör av Change the game 2024 är Change the game Utbildning AB – ett kunskapscentrum med metoder och utbildningar för alla som vill skapa mer attraktiva och hållbara samhällen med rörelserikedom som kompass – tillsammans med bland andra Balticgruppen, Idrottshögskolan Umeå Universitet, Region Västerbotten,

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in