Konferens – Change the game 2024

ÅRETS TEMA: POSITIVA RÖRELSEUPPLEVELSER FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Så länge vi betraktar rörelseupplevelser enbart som en investering i steg och belastning når vi inte hela vägen. När vi fokuserar på vilja och inre skäl kan vi räkna hem långt mer värdefulla vinster. Såväl för medborgare, skola och arbets- platser som för hela samhället. Vi vet att vår förmåga att skapa och värdera kvalitativa rörelseupplevelser är avgörande för att lyckas skapa ett sammanhang där människor trivs, är trygga, växer och kan bli sitt bästa jag.

Under årets konferens sätter vi därför fullt fokus på hur vi skapar rörelseupplevelser som ökar vår benägenhet att värdera och välja fysisk aktivitet. Vi vill vända blicken inåt istället för mot pulsklockan. För att lyckas nu behövs sannolikt andra synsätt än de som har skapat dagens utmaningar. Därför utgår vi från den helhetssyn på människan och de perspektiv på fysisk aktivitet som physical literacy (rörelserikedom) erbjuder.

Varmt välkommen till denna mötesplats för dig som vill bidra till ett rörelserikt samhälle!

Program

Konferensen arrangeras i centrala Umeå och kommer bestå av sessioner som bl a handlar om:
:: Positiva rörelseupplevelser – why, how, what
:: Färdighetsinlärning och motivationsförutsättningar
:: Tillgänglighet & inkludering
:: Attraktiva livsmiljöer
Sessioner kommer erbjuda möjlighet för deltagare att möta och samskapa med nya och gamla kontakter.

ONSDAG 18/9
Fr 9.30 registrering
10.00 – 12.00 Inledande session
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 16.30 Fokussessioner
18.30 – 20.30 Specialutbildning 1, Leda & utveckla aktiviteter A (ingår för konferensdeltagare)

TORSDAG 19/9
6.15 – 7.15 Kickstart på dagen: en socialt aktiv stund.
8.30 – 11.00 Fokussessioner
11.00 – 12.00 Avslutande session
12.00 – 13.00 Lunch
Avsikten är att även arrangera ett särskilt möte för medverkande forskare under denna dag.
Under eftermiddagen arrangeras även:
Specialutbildning 2 (Leda & utveckla aktiviteter B)
Specialutbildning 3 (Design av miljöer för lek & rörelse)

Biljetter

Försäljningen till konferens och specialutbildningar öppnar 15 mars.

Talare & utbildningsledare

De första namnen är släppta, fler presenteras inom kort.
Här kan du läsa om de som är klara >

Mer info om programmet släpps löpande. Kontakta gärna oss om du har några frågor innan dess, maila till hej@change-the-game.se


ARRANGÖRER
Huvudarrangör är Change the game Utbildning AB – ett kunskapscentrum med metoder och utbildningar för alla som vill skapa mer attraktiva och hållbara samhällen med rörelserikedom som kompass – tillsammans med bland andra Balticgruppen, Idrottshögskolan Umeå Universitet, Region Västerbotten, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in