Konferens – Change the game 2024

ÅRETS TEMA: POSITIVA RÖRELSEUPPLEVELSER FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Så länge vi betraktar rörelseupplevelser enbart som en investering i steg och belastning når vi inte hela vägen. När vi fokuserar på vilja och inre skäl kan vi räkna hem långt mer värdefulla vinster. Såväl för medborgare, skola och arbetsplatser som för hela samhället. Vi vet att vår förmåga att skapa och värdera kvalitativa rörelseupplevelser är avgörande för att lyckas skapa ett sammanhang där människor trivs, är trygga, växer och kan bli sitt bästa jag.

Under årets konferens sätter vi därför fullt fokus på hur vi skapar rörelseupplevelser som ökar vår benägenhet att värdera och välja fysisk aktivitet. Vi vill vända blicken inåt istället för mot pulsklockan. För att lyckas nu behövs sannolikt andra synsätt än de som har skapat dagens utmaningar. Därför utgår vi från den helhetssyn på människan och de perspektiv på fysisk aktivitet som physical literacy (rörelserikedom) erbjuder.
En kort video med Tom Englén (Change the game) som berättar mer om intentionen med konferensen – klicka här >

Varmt välkommen till denna mötesplats för dig som vill bidra till ett rörelserikt samhälle!

Program översikt

Konferensen arrangeras på P5 i centrala Umeå och kommer bestå av fyra gemensamma sessioner och fem breakout sessioner med tre olika spår som har dessa inriktningar:
A: ”leda och utveckla aktiviteter”
B: ”fysiska miljöer”
C: ”samverkan/samhällsutveckling/förändringsledning.”

Programmet formas med intentionen att det ska finnas relevant innehåll för aktörer från olika sektorer genom hela konferensen. Färdighetsinlärning, motivationsförutsättningar, inkludering och platsutveckling är aspekter som särskilt kommer att behandlas.
Många av sessionerna kommer erbjuda fina möjligheter för deltagare att interagera med nya och gamla kontakter.

ONSDAG 18/9
Registrering från 9.30
10.00 – 11.00 Gemensam session 1 – Vad menas med positiva rörelseupplevelser och varför är det viktigt?
11.15 – 12.00 Breakouts 1 ABC
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Gemensam session 2 – Hur utformar vi miljöer för personer med olika intressen, färdigheter och funktionsvariationer?
14.15 Breakouts 2 ABC
15.30 Breakouts 3 ABC
18.30 – 21.00 Specialutbildning 1, Leda & utveckla aktiviteter A (ingår för konferensdeltagare)

TORSDAG 19/9
6.30 – 7.15 Kickstart på dagen för morgonpigga: en socialt aktiv stund.
8.30 – 9.15 Gemensam session 3 – Hur kan vi med nya ögon och genomtänkt övningsdesign skapa förutsättningar för effektiv färdighetsinlärning?
9.20 – 10.00 Breakouts 4 ABC
10.30 – 11.15 Breakouts 5 ABC
11.20 – 12.00 Avslutande gemensam session – Hur går vi nu vidare?
12.00 – 13.00 Lunch

Kl 13.30 – 16.00 Forskarträff
Till denna träff välkomnar vi dig som är forskare inom physical literacy eller är intresserad av att påbörja forskning inom området. Vi utbyter erfarenheter och tillsammans diskuterar vi hur vi kan bidra till att utveckla forskning inom området. Mötet leds av Idrottshögskolans föreståndare Ulrika Haake tillsammans med professor Paul Davis vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet.
Anmälan görs via mail till ulrika.haake@umu.se

INTRODUKTIONSPASS TISDAG 3/9
12.00 – 12.45 Digital session för anmälda deltagare. De grundläggande synsätt och insikter som konferensen bygger på presenteras. Passet rekommenderas som en introduktion eller repetition för att få ett bra utbyte av konferensen.

Program i detalj – klicka här >

Under torsdag eftermiddag 19/9 arrangeras även:
Specialutbildning 2 (Leda & utveckla aktiviteter B)
Specialutbildning 3 (Design av miljöer A)

Under måndag-tisdag 16-17/9 arrangeras:
Utbildning för utbildare

Under fredag 20/9 arrangeras:
Specialutbildning 4 (Design av miljöer B)

Talare & utbildningsledare

Emmanuel Bochud (CAN) :: Julie Théberge (CAN) :: Trevor Smith (GBR) :: Dean Kriellaars (CAN) :: Natalie Houser (CAN) :: Charlie Cane (GBR) :: Emma Crawley (Västerås stad) :: Mir Grebäck von Melen (CIFA) :: Susanne Wolmesjö (Education in Motion) :: Torbjörn Wrange (Aktiv Samhällsutveckling) :: Magnus Bolin (Riksåklagarmyndigheten) :: Robert Hansson (Svenska skidförbundet) :: Grim Jernudd (Change the game):: Suzanne Lundvall (Göteborg univ & Svenska Gymnastikförbundet) :: Paul Davis (Umeå universitet)
Här kan du läsa om de som är klara >

Röster & bilder från tidigare konferenser

”Väldigt engagerande och tankeväckande specialutbildning”
“Föreläsningarna var otroligt inspirerande”
”Jättebra blandning av teori och praktik.”
”Workshop-stunderna var guld”
”Kändes som en otroligt proffsig konferens”

“Väldigt trevlig konferens, bra med kontakter och erfarenhetsutbyte

Biljetter

Fram tom 30/6 kan du boka till ”Early bird priser” – här bokar du biljetter > 
Vid köp av konferensbiljett fås 30% rabatt på biljett till specialutbildningar.
Mer info om alla biljetter och priser hittar du här >

För boende så rek vi U&Me hotel:
Enkelrumspris för besökare:  1116kr ex moms /1250kr inkl moms.
Boka: www.umehotel.se ange koden: ctg24

Mer talare, utbildningsledare och info om programmet släpps löpande. Kontakta gärna oss om du har några frågor innan dess, maila till hej@change-the-game.se


ARRANGÖRER
Huvudarrangör är Change the game Utbildning AB – ett kunskapscentrum med metoder och utbildningar för alla som vill skapa mer attraktiva och hållbara samhällen med rörelserikedom som kompass – tillsammans med bland andra Balticgruppen, Idrottshögskolan Umeå Universitet, Region Västerbotten, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in