Specialutbildning 3 – Design av miljöer A

En utbildning för dig som verkar för utveckling av rika och varierande miljöer för lek och rörelse. Förhoppningen är att deltagare ska stärka sin förmåga att skapa värdefulla designlösningar genom att lära sig mer om betydelsefulla kvalitetsaspekter som påverkar människors benägenhet att trivas, känna sig trygga och vilja använda en miljö.

Tid & plats

Torsdag 19/9 kl 13.00 – 16.30 i Umeå. Lokal ej bestämt ännu.

Innehåll

Som deltagare får du:
• kunskap om hur physical literacy och riskfylld lek kan användas som sociala innovationsverktyg vid miljödesign.
• inblick i senaste forskningen och tillämpningar på området presenterat av ledande utvecklare.
• kunskap om hur miljöer kan göras tillgängliga, stödjande och utvecklande för alla, oavsett förutsättningar, färdighetsnivå och intresse.
• introduktion till vad balanserad riskbedömning är, varför det är viktigt och hur den kan göras.
• case för att prova tillämpa dessa verktyg och principer i praktiken.
• reflektion över kompatibilitet och relativa fördelar kopplat till era mål.

En kort video med Grim Jernudd, utbildare och metodutvecklare på Change the game, som ger ett smakprov på utbildningens innehåll – klicka här >

Utbildare

Emma Crawley, Västerås Stad
Grim Jernudd, Change the game
Plus inspel från internationella ledande utvecklare

Biljetter

Till och med 30/4: 1 500 kr. Därefter 1 750 kr t.om 30/6.  Därefter 2 000 kr t.om 31/8. Därefter 2250 kr. Priser exkl moms. Begränsat antal platser. Vid samtidigt köp av biljett till konferensen erhålls 30% rabatt.

Klicka här för att köpa biljetter och se alla erbjudanden> 

Frågor

Om du har idéer, frågor eller vill ha mer info om utbildningen, maila gärna oss på hej@change-the-game.se.

Mer info om hela Change the game 2024 – med konferens, workshops och aktivitetsdagar – hittar du via denna länk >

”Väldigt engagerande och tankeväckande.”
”Väldigt lärorikt, gillade de praktiska exemplen.”
”En bra grund inför fortsatt arbete med miljön som den 5e pedagogen”

Röster från Specuialutbildningen Change the game 2023


Arrangörer:
Huvudarrangör för Change the game 2024 är Change the game Utbildning AB – ett kunskapscentrum med metoder och utbildningar för alla som vill skapa mer attraktiva och hållbara samhällen genom att sätta fokus på kvaliteten i rörelseupplevelser – tillsammans med bland andra Balticgruppen, Idrottshögskolan Umeå Universitet, Region Västerbotten, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in