Grim Jernudd

Metodutvecklare & utbildare, Change the game. Sedan 2017 har Grim beforskat och tillämpat rörelserikedom samt stöttat och utbildat ledare i alla typer av sektorer som genom detta nya synsätt och en helhetssyn på människan vill sätta fokus på kvalitetsaspekter vid utveckling av positiva rörelseupplevelser.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in