Utbildning för utbildare

Som en del av Change the game 2024 arrangeras en fortbildning med internationellt spetskompetenta kursledare, för dig som idag leder och utvecklar kvalitativa rörelseupplevelser och som redan utbildar andra inom t.ex skola, kultur, idrott eller ledarskap. Utgångspunkten för utbildningen är en helhetssyn på människan och de fyra dimensionerna av fysiska, sociala, psykologiska och kreativa förmågor. 

Tid & plats

Måndag 16/9 kl. 10:00 – 16:00 och tisdag 17/9 kl. 9:00 – 16:00 (prel. tider) i Umeå, lokal ännu ej klart.

Innehåll

  • Vad är positiva rörelseupplevelser och vilka kvalitetsaspekter kännetecknar dom? 
  • Varför är positiva rörelseupplevelser viktigt för individer, organisationer och en hållbar samhällsutveckling?
  • Hur gör vi det roligt och meningsfullt att delta för människor med olika intressen och förmågor? Hur kan vi samtidigt främja välbefinnande och prestationsförmåga?
  • Hur designar vi en workshop/utbildning för olika målgrupper och syften? Tex för samarbete, färdighetsinlärning, tillit, inkludering, kreativitet, självledarskap.

Så länge vi betraktar rörelseupplevelser enbart som en investering i steg och minuter per dag når vi inte hela vägen. För att lyckas nu behövs andra synsätt än de som skapat dagens utmaningar. Därför utgår vi från den helhetssyn på människan och de perspektiv på fysisk aktivitet som rörelserikedom (physical literacy) erbjuder. Det ger oss bättre förutsättningar att stärka människors relation till rörelse och fysisk aktivitet. Vi kan därigenom utveckla vår förmåga att skapa och värdera kvalitativa rörelseupplevelser, vilket är avgörande för att lyckas skapa sammanhang där människor trivs, är trygga och växer mot sitt bästa jag.

Upplägget på utbildningen består av en blandning av att utbildningsledare delar med sig av sin expertis och av ett gemensamt upplevelsebaserat lärande.
Deltagare erbjuds även möjlighet att utbilda andra redan under eventets efterföljande dagar.

Utbildningsledare

Emmanuel Bochud (CAN), CRITAC >
Julie Théberge (CAN), Laval Université >
Dean Kriellaars (CAN), University of Manitoba >
Emmanuel och Julie har stor erfarenhet av att skapa program och kvalitativa rörelseupplevelser för utveckling av ledarskap, prestationer och inte minst sociala program som har tillämpats i många länder. 
De kommer ackompanjeras av den globala tankeledaren och den flitiga forskaren inom physical literacy, Dean Kriellaars.

Mål

Deltagare ska uppleva att de får utveckla sin förmåga att:
• ge andra kunskap och förståelse för förutsättningar till deltagande och lärande i rörelsesammanhang
• se och förklara värden i rörelseupplevelser utifrån de fyra lärandedimensionerna (fysiskt, socialt, känslomässigt och kreativt)
• skapa förutsättningar för positiva rörelseupplevelser utifrån olika syften

Biljetter & anmälan

Deltagaravgiften är 6 000 kr. Priser exkl moms. Begränsat antal platser. Vid köp av biljett även till konferensen erhålls 30% rabatt på deltagaravgiften.
Klicka här för att köpa biljetter och se alla erbjudanden> 

Intresseanmälan till Utbildningen för utbildare stängde den 16 juni. Det finns dock ett par platser kvar. Om du är intresserad, kontakta Grim Jernudd via mejl på 
grim@change-the-game.se

Frågor

För mer info om utbildningen, maila gärna oss: hej@change-the-game.se

Mer info om hela Change the game 2024 – med konferens, workshops och aktivitetsdagar – hittar du via denna länk >


Arrangörer:

Huvudarrangör för Change the game 2024 är Change the game Utbildning AB – ett kunskapscentrum med metoder och utbildningar för alla som vill skapa mer attraktiva och hållbara samhällen genom att sätta fokus på kvaliteten i rörelseupplevelser – tillsammans med bland andra Balticgruppen, Idrottshögskolan Umeå Universitet, Region Västerbotten, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in