Grim Jernudd

Metodutvecklare & utbildare för Change the game. Sedan 2017 har Grim beforskat och tillämpat rörelserikedom samt stöttat och utbildat ledare i alla typer av sektorer som genom detta nya synsätt och en helhetssyn på människan vill sätta fokus på kvalitetsaspekter vid utveckling av positiva rörelseupplevelser. Han utbildar och stöttar aktörer runt om i landet.
Grim har bl a varit ledande i Change the games arbete med att utveckla ett nytt första planeringsverktyg för design av fysiska miljöer som baserat på physical literacy. Utvecklingsprogram för nyskapare är ett annat exempel på en metodutveckling där han haft en nyckelroll.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in