Change the Game 2023

Change the Games årliga event arrangerades 11-17 september i Umeå med aktivitets- och utbildningsdagar som satte rörelserikedom i fokus. Eventet erbjöd möjlighet att testa nya aktiviteter och möjlighet att utveckla sitt ledarskap för alla som vill skapa utvecklingsmiljöer där alla får god chans till aktivt, hälsosamt liv och att få sin bästa livsresa.

After movie

Promo video

Årets tema: Föregångare i rörelse

Vi ville samla alla som vill vara med och vara med och forma samhället med nya tankesätt. Ohälsan är ojämlik och den ökar hela tiden. Inte minst bland våra unga. Samtidigt ska vi ställa om vårt samhälle med fokus på hållbarhet.
Vi har ett unikt tillfälle att skapa förändring.

Med en helhetssyn på människan och rörelserikedom som kompass kan vi tillsammans forma framtida fysiska och sociala miljöer som skapar attraktiva samhällen.
Change the game 2023 är platsen där alla nyfikna tillsammans kan diskutera, experimentera och möta föregångare i rörelse från när och fjärran.

Summering Change the game 2023 (pdf) >

Insikter & tips med talare (videos) >

Program

11-17 september: rörelserika stråk – utmaningar för huvud, hjärta och händer
12 september: specialutbildning – för aktiva och blivande ledare av senioraktiviteter
13 september: specialutbildning – designa lek och rörelsemiljöer
14-15 september: konferens – aktiviteter / miljöer / samverkan och samhällsutveckling
14 september: specialutbildning – leda och utveckla aktiviteter

Aktivitetsdagen där barn får prova på olika idrotter och andra rörelseutmaningar genomfördes inte i år. Det berodde på att det inte fanns tillgängliga lokaler som passar för att genomföra dagen på ett bra sätt. Därför pausade vi i år denna aktivitetsdag och tar sikte på att genomföra den igen nästa år.

Biljetter

Rörelsestråken var kostnadsfria och krävde ingen biljett.

Talare & workshopledare

Här kan du läsa mer om talarna >

Recap: Change the game 2022

Summering Change the game 2022 (pdf) >

Insikter & tips med talare (videos) >

Arrangörer:

Huvudarrangör är Change the game Utbildning AB – ett kunskapscentrum med metoder och utbildningar för alla som vill skapa mer attraktiva och hållbara samhällen med rörelserikedom som kompass – tillsammans med bland andra Balticgruppen, Idrottshögskolan Umeå Universitet, Region Västerbotten, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in