Lagbygget

Change the Game ägs och drivs av Stiftelsen för Rörelserikedom. Jonas Olsson grundade verksamheten 2014, då som ett samhällsnyttigt projekt inom ramen för Balticgruppen, och 2021 överlät han både verksamheten och medel till Stiftelsen för Rörelserikedom, för att långsiktigt arbete för att främja rörelserikedom i Umeå, Sverige och världen.

Grundare

Jonas Olsson, ägare, Balticgruppen
”Vi vill med Change the game bidra till en mer aktiv och mer välmående kommande generation. Jag tror och hoppas att vi tillsammans med medspelarna kan ta många steg mot en verklighet där alla barn är rörelserika, för att öka den fysiska aktiviteten och välbefinnandet hos barn och unga”.

 

 

Medspelare

Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare, Idrottshögskolan, Umeå universitet 
”Change the game bidrar till att idrottsforskningsresultat kan förankras och delas på ett adekvat sätt till idrottsledare, föräldrar och övriga intresserade. Inom Idrottshögskolan vid Umeå universitet finns många idrottsforskare som har intresse av att sprida sina forskningsresultat. Change the game bidrar även till att idrottsstudenter vid Umeå universitet får praktisera och dela sina teoretiska kunskaper i en verklig aktivitet. Projektet är unikt i sitt slag där näringsliv, idrotten, kommunen och akademin samverkar”.

 

Cecilia Edström, hälsoutvecklare, ledningsstaben, Region Västerbotten
”Barn och ungas fysiska aktivitet är av stor betydelse för såväl fysiskt som psykiskt välmående. Hur aktiva barn och unga är påverkar också inställningen till fysisk aktivitet i vuxen ålder. Genom rörelserikedom får barnen på sitt sätt och i sin takt utveckla en rörelseglädje och förtroende för sin egna förmåga till fysisk aktivitet vilket påverkar barnet/ungdomen under uppväxten och skapar också goda förutsättningar för fysisk aktivitet i vuxen ålder samt ett aktivt åldrande. Change the Game bidrar till att alla oavsett fysiska eller kognitiva förutsättningar, socioekonomi eller bostadsort kan vara fysiskt aktiva.”

Thomas Hartman, Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten
Rörelserikedom är en viktig faktor när vi planerar för och bygger samhället framåt. Tillsammans kan vi arbeta strategiskt och operativt i samspel mellan politik/förvaltning, akademi, civila samhället och näringslivet för att utveckla regionen, stärka attraktiviteten och göra vår del av världen till en bättre plats att leva på. På detta sätt kan vi också jobba uppströms innan problem kan uppkomma som är svårare att lösa i efterhand.

 

Niclas Bromark, länsidrottschef, RF-SISU Västerbotten
”En av idrottens viktigaste uppgifter är att ge barn och ungdomar motivation, självförtroende, kunskap och möjlighet att utveckla ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Change the Game gör det möjligt för föräldrar och ledare att ta del av aktuell forskning och därigenom få kunskap och energi till att skapa goda förutsättningar för barn- och ungdomsidrotten i sina egna föreningar. Samtidigt är Change the Game ett arrangemang som peppar barn och ger dem möjlighet att prova på olika idrotter, för att på så sätt kunna hitta en eller flera som passar dem”.

Stefan Hildingsson, fritidschef, Umeå kommun 
”Change the game lyfter frågor som vi arbetar med varje dag. Barns rätt till rörelse är grundläggande för en folkhälsa där alla rör sig så mycket som möjligt, så länge som möjligt.  Dessutom erbjuder den årliga aktivitetsdagen en unik chans för alla föreningar vi stöttar att visa upp sig”.

 

 

Partner

Johan Sehlstedt, Kommunikationsstrateg & Samarbetsansvarig, VK Media
”Ett av VK Medias viktigaste syften är att bidra till ett rikt och öppet län med positiv och hållbar utveckling. För att lyckas med det behöver vi bilda lag med bra och drivna samarbetspartners som hjälper oss att främja välmåendet i länet. Change the game är precis ett sådant initiativ som vi tror kan göra skillnad, genom att skapa förutsättningar för Umeåbor i alla åldrar att koppla samman glädje och rörelse med välmående.”

Rådet för rörelserikedom i Umeå

I rådet finns representanter för organisationer som vill göra skillnad, som är engagerade, relevanta och tror på att rörelserikedom kan vara en av nycklarna till ett hållbart och attraktivt samhälle.

Medverkande i rådet är representanter från Balticgruppen, Idrottshögskolan Umeå Universitet, Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten (folkhälsa och regional utveckling) RF-SISU,  RISE, Umeå kommun (fritid, samhällsbyggnad och utbildning) och Change the games projektledning.
Klicka här för att läsa mer om rådet >

Film om våra första steg som ett rörelserikt samhälle

”Med rörelserikedom som kompass”, en film producerad 2021 i samarbete med statliga utredningen Främjande av ökad fysisk aktivitet SOU 2020:40.

Vill du hålla dig uppdaterad kring Change the game? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in