Specialutbildning – design av miljöer för lek & rörelse

Onsdag 13 september, som en del av Change the game 2023, hålls denna utbildningsdag för dig som har direkt eller indirekt ansvar för att utforma attraktiva och värdefulla miljöer för lek och rörelse.

Intentionen med dagen

Förhoppningen är att du stärker din känsla av att du kan och vill skapa hållbara designlösningar för rörelse. Vi hoppas även att utbildningen ger ett värdefullt smakprov för att kunna värdera om eller hur hela din organisation ska anamma dessa synsätt och innovationsverktyg.

Som deltagare får du:

  • En introduktion och fördjupning i nya synsätt och sociala innovationsverktyg (physical literacy, risky play)
  • Inblick i senaste forskningen och tillämpningar på området, presenterat av världsledande ”föregångare i rörelse”.
  • Möjlighet att med andra deltagare pröva dessa nya grepp i praktiken.

Utbildare

Tid & plats

Kl 10.00 – 16.30 onsdag 13 september på Great Hub Campus Umeå.

”Physical literacy enriched environments look very different than our traditional physical activity enriched environments, which aren’t working” – Dean Kriellaars

Program

Från 9.30
Registrering och fika

10.00 – 12.30
Lek och rörelse i ett perspektiv av hållbar samhällsutveckling
Riktlinjer för design av miljöer – övergripande koncept och teoretisk grund
Design av skolmiljöer och offentliga parkmiljöer 
Risk, säkerhet och värde – hur kan vi skapa trygghet med ansvaret?

12.30 – 13.30
Lunch

13.30 – 14.30
Riskfylld lek (”risky play”) – vad är det och varför är det viktigt?

14.30 – 14.45
Fika

14.45 – 16.30
Workshops utifrån faktiska miljöer (olika valbara alternativ):

  • värdering av designlösningar 
  • balanserad riskbedömning

Biljetter

Här bokar du biljetter >
2 900 kr exkl. moms. Begränsat antal platser.
Vid köp av biljett även till konferensen erhålls ett ”kombinationspris”.

Info & frågor

Här en kort video med mer info om utbildningen: klicka här >
Ställ din fråga direkt till Grim Jernudd, ansvarig för specialutbildningen, genom att skicka mejl till: grim@change-the-game.se   

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in