De rörelserika stråken

Mellan 11-17 september kommer flera promenadstråk i Umeå vara kryddade med upplevelser för hela dig i form av meningsfulla tankeställare och rörelseutmaningar av olika karaktär. För en ännu roligare och mer givande promenad.
Det blir totalt fyra stråk:

Längs med stråken kommer det finnas skyltar med tankeställare och utmaningar av olika karaktär som du får genom att rikta din mobilkamera mot en QR-kod. Sen är det bara att välja en nivå som passar dig.

Peppa gärna andra genom att tagga och sprida era upplevelser!
#rörelserikastråket @change_the_game_umea

Lycka till!

PS. Om ni har några frågor eller vill ge feedback på denna aktivitet, maila gärna till:
info@change-the-game.se

Arrangörer:
De rörelserika stråken görs i särskilt samarbete med Umeå universitet och Umeå kommun.

Huvudarrangör för Change the game 2023 är Change the game Utbildning AB – ett kunskapscentrum med metoder och utbildningar för alla som vill skapa mer attraktiva och hållbara samhällen med rörelserikedom som kompass – tillsammans med bland andra Balticgruppen, Idrottshögskolan Umeå Universitet, Region Västerbotten, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun.

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in