Rörelserika stråket vid Södra Nydalasjön

Det här rörelserika stråket sträcker sig från Tomtebobadet ända bort till Kärleksviken och Äventygsstigen på östra sidan om Nydalasjön.

Längs med stråket kommer det under den 11-17 september finnas skyltar med inspiration till meningsfulla tankeställare och utmaningar av olika karaktär som du får genom att rikta din mobilkamera mot en QR-kod. Sen är det bara att välja en nivå som passar dig.

Välkommen ut och prova. Peppa gärna andra genom att tagga och sprida era upplevelser!
#rörelserikastråket @change_the_game_umea

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in