Rörelserika stråket vid Södra Nydalasjön

Det här rörelserika stråket sträcker sig från Tomtebobadet ända bort till Kärleksviken och Äventyrsstigen på östra sidan om Nydalasjön.

Längs med stråket kommer det under den 11-17 september finnas skyltar med inspiration till meningsfulla tankeställare och utmaningar av olika karaktär som du får genom att rikta din mobilkamera mot en QR-kod. Sen är det bara att välja en nivå som passar dig.

Välkommen ut och prova. Peppa gärna andra genom att tagga och sprida era upplevelser!
#rörelserikastråket @change_the_game_umea

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in