Change the game 2023

Change the games årliga arrangeras 11-17 september i Umeå med aktivitets- och utbildningsdagar som sätter rörelserikedom i fokus. Eventet erbjuder möjlighet att testa nya aktiviteter och möjlighet att utveckla sitt ledarskap för alla som vill skapa utvecklingsmiljöer där alla får god chans till aktivt, hälsosamt liv och att få sin bästa livsresa.

Årets tema: Föregångare i rörelse

Vi vill samla alla som vill vara med och vara med och forma samhället med nya tankesätt. Ohälsan är ojämlik och den ökar hela tiden. Inte minst bland våra unga. Samtidigt ska vi ställa om vårt samhälle med fokus på hållbarhet.
Vi har ett unikt tillfälle att skapa förändring.

Med en helhetssyn på människan och rörelserikedom som kompass kan vi tillsammans forma framtida fysiska och sociala miljöer som skapar attraktiva samhällen.
Change the game 2023 är platsen där alla nyfikna tillsammans kan diskutera, experimentera och möta föregångare i rörelse från när och fjärran.

Program

11-17 september: Rörelsestråk
14-15 september: Konferens – aktiviteter / miljöer / samverkan och samhällsutveckling
15 september: Workshop – aktivitetsdesign
15-16 september: Aktivitetsdagar

Mer info inom kort.

Recap: Change the game 2022

Summering Change the game 2022 (pdf) >

Insikter & tips med talare (videos) >

Arrangörer:

Huvudarrangör är Change the game Utbildning AB – ett kunskapscentrum med metoder och utbildningar för alla som vill skapa mer attraktiva och hållbara samhällen med rörelserikedom som kompass – tillsammans med bland andra Balticgruppen, Idrottshögskolan Umeå Universitet, Region Västerbotten, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun.

CHANGE THE GAME LEVELS UP – gets its own organization through a new foundation

Read more