Om rörelserikedom

Vi ser rörelserikedom (physical literacy) som varje människas relation till rörelse och fysisk aktivitet genom hela livet. Relationen blir starkare när vi i rörelsesammanhang gör framsteg, får större tilltro till den egna förmågan och när vi drivs av inre motivation.

Rörelserikedom har beskrivits på olika sätt i olika delar av världen och Sverige. På följande sidor kan ni läsa mer om hur vi inom Change the game jobbar med rörelserikedom. Tillsammans med våra medspelare och projektpartners lär vi oss hela tiden mer om hur man med rörelserikedom som kompass kan utveckla såväl aktiviteter som fysiska miljöer och sektorsövergripande samverkan.

The PLaylist är videos med några av världens ledande forskare och praktiker som ger en snabb inblick vad physical literacy är, varför det är viktigt och hur man kan använda konceptet för att skapa kvalitativa rörelseupplevelser.

Här kan du läsa mer om rörelserikedom

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in