Talare och workshopledare Change the game 2023

Ann-Sofie Lindberg

Ann-Sofie är pedagog på förskolan Ejderdunet i Umeå. Sedan 2019 har de arbetat med att utveckla sitt förhållningssätt med hjälp av rörelserikedom. Deras tillämpningar, framgångar och lärdomar har inspirerat många både inom och utanför förskolesektorn liksom inom och utanför Umeå kommun.

Anna-Karin Lindqvist

Anna-Karin är bitr professor vid Luleå Tekniska Universitet och forskar om barn och fysisk aktivitet. Hon har trettio års erfarenhet av utbildning och har bla utvecklat den treåriga utbildningen ”Hälsovägledning”. Anna-Karin Lindqvist är tidigare elitidrottare och sjukgymnast i Svenska simlandslaget och den svenska truppen till OS i Sydney och Aten. 

Annika Manni

Annika är lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Hon har lång erfarenhet av utomhuspedagogisk verksamhet med yngre barn och arbetar idag som lärarutbildare, framförallt inom programmen mot förskola och fritidshem. Hennes forskning har fördjupat sig i lärande och undervisning kopplat till frågor om miljö-och hållbarhet, men också platsens betydelse för upplevelser och lärande. I ett pågående nationellt projekt studeras förskolegårdars utformning och användning i relation till barns möjligheter till fysisk rörelse samt relationsskapande till varandra och naturen (HUS- Hållbar utevistelse vid storförskolor finansierat av FORMAS 2021-2024).

Caroline Stattin

Caroline är pedagog på förskolan Ejderdunet i Umeå. Sedan 2019 har de arbetat med att utveckla sitt förhållningssätt med hjälp av rörelserikedom. Deras tillämpningar, framgångar och lärdomar har inspirerat många både inom och utanför förskolesektorn liksom inom och utanför Umeå kommun.

Daniel Glimvert

Projektledare vid Centrum för idrottsforskning, CIF. Tillsammans med Mir Grebäck von Melen arbetar Daniel med att lägga grunden för det nationella kunskapscentret Center för idrotts- och friluftsanläggningar. Centret samlar och förmedlar kunskap samt ska stödja de som planerar och bygger anläggningar för fysisk aktivitet. Under konferensen Change the game vill Daniel och Mir samla in perspektiv och tankar på hur centret ska komma att utvecklas.

Dean Kriellaars (CAN)

Dean Kriellaars is a associate professor at the College of Rehabilitation Sciences, Department of Physical Therapy,University of Manitoba.
His research is directed to physical literacy for wellness, in rehabilitation as well as in high performance circus and sport. He has pioneered physical literacy tools and programs that have been adopted internationally. Short video – Dean talks about physical literacy >

Ellen Beate Sandseter (NOR)

Ellen Beate Hansen Sandseter is a Professor in the Department of Physical Education and Health at Queen Maud University College of Early Childhood Education (QMUC) in Trondheim, Norway. Her primary research focus is on children’s physical play, outdoor play, and risky/thrilling play among children in Early Childhood Education and Care (ECEC) institutions, as well as how to develop physical environments for children’s play, development and learning. She has also been involved in research on Norwegian children’s experiences of participation and well-being in Norwegian ECEC institutions, and projects about safety work, child injuries and injury prevention in Norwegian ECEC institutions.

Fredrik Lindencrona

Head of Research / Co-creation at the Inner Development Goals.
Fredrik Lindencrona är en ledande expert på mental hälsa och strategi med omfattande regional, nationell och internationell erfarenhet. Fredrik har byggt och lett portföljen av strategisk utveckling, innovation och tvärsektoriellt partnerskap inom det svenska nationella reformprogrammet för mental hälsa, Mission Mental Health sedan 2009. Han har tidigare lett utvecklingen av den nya strategin för främjande och välbefinnande för mental hälsa för Stockholm, huvudstadsregionen. Genom alla dessa ansträngningar har han utforskat möjligheterna med nya innovativa lösningar inklusive digital teknik. Han är aktivt engagerad i många internationella nätverk i Europa och globalt och bjuds regelbundet in som expert till internationella organisationer som WHO och OECD.

Grim Jernudd

Grim är utbildare och metodutvecklare för Change the game. Sedan 2017 har han beforskat och tillämpat rörelserikedom samt stöttat och utbildat ledare i alla typer av sektorer.

Ida Lundmark

Ida är rektor på förskolan Ejderdunet i Umeå. Sedan 2019 har de arbetat med att utveckla sitt förhållningssätt med hjälp av rörelserikedom. Deras tillämpningar, framgångar och lärdomar har inspirerat många både inom och utanför förskolesektorn liksom inom och utanför Umeå kommun.

Johannes Hedlund

Johannes är strateg, Hållbar Regional Utveckling i Region Sörmland. Han har bl a lett projektet Fysisk aktivitet i samhällsplanering i Sörmland, FASiS, som har varit ett pilotprojekt i samverkan mellan Region Sörmland och Sörmlands nio kommuner.

Julia Hildorzon

Julia arbetar för RF-SISU Västra Götaland och är projektledare för ”Make a move” som är en satsning för att skapa ett mer rörelserikt samhälle. Tillsammans med andra aktörer i Västra Götaland arbetar de tvärsektoriellt med gemensamma mål – att genom Physical literacy (rörelseförståelse) bidra till ett mer hållbart samhälle.

Jakob Forssmed

Jakob är sedan 2022 socialminister (KD) med ansvar för bl a folkhälsa, psykiatri, idrott, civilsamhälle och trossamfund.

Lisa Mahnhof

Lisa är verksamhetschef för projekt vid RF-SISU Västra Götaland. Projektet ”Make a move” är en satsning för att skapa ett mer rörelserikt samhälle. Tillsammans med andra aktörer i Västra Götaland arbetar de tvärsektoriellt med gemensamma mål – att genom Physical literacy (rörelseförståelse) bidra till ett mer hållbart samhälle.

Maria Bergstén

Maria är projektledare för Mötesplats Stöcke som startade som ett unikt gräsrotsinitiativ och är nu en 2 500 kvadratmeter toppmodern aktivitetsanläggning i Stöcke, Västerbotten. Anläggningen innehåller förutom flexibla och moderna utrymmen för idrott, hälsa och möten även restaurang, gym samt utlämningsställen för Coop och Postnord. Hela anläggningen är uppförd med rörelserikedom som kompass och  skapad för att vara så hållbar som möjligt – för människan, för bygden och för planeten – såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt.

Matti Leijon

Matti Leijon PhD, MPH, Folkhälsovetare med över 20 års erfarenhet av såväl folkhälsoarbete som främjandet av fysisk aktivitet på regional nivå. Medverkade i den nationella satsningen Sätt Sverige i rörelse 2001 och har verkat inom detta fält sedan dess med forskning och bl.a. Fysisk aktivitet på recept (FaR). Startade initiativet och strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu 2017. Arbetar nu på Generation Pep som ansvarig för Kommunal och regional samverkan och med utvecklingsprojektet Pep kommun. Är särskilt intresserad av förändringsarbete och implementering – vad är det som skapar förändring och hur skapar vi långsiktigt hållbar förändring?

Mimmi Beckman

Parkenheten Örebro kommun. Utvecklare av ”lekotoper”, platser där lek och landskap är sammanflätade; en rik, naturlik och grön miljö där det platsspecifika är utgångspunkten för leken. 

Mir Grebäck von Helen

Projektassistent vid Centrum för idrottsforskning, CIF. Tillsammans med Daniel Glimvert arbetar Mir med att lägga grunden för det nationella kunskapscentret Center för idrotts- och friluftsanläggningar. Centret samlar och förmedlar kunskap samt ska stödja de som planerar och bygger anläggningar för fysisk aktivitet. Under konferensen Change the game vill Daniel och Mir samla in perspektiv och tankar på hur centret ska komma att utvecklas.

Paul Davis

Professor vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet. ”My research explores the factors that make physical activity fun. By making movement enjoyable, I aim to promote sustainable physical activity behaviours that last a lifetime.”

Paulina Sander Melby (DEN)

PhD, University of Southern Denmark. Med i danska physical literacy nätverket PL-net.dk som i juni publicerade rekommendationer för fysisk aktivitet baserat på physical literacy.

Pilo Stylin

Barn & ungdomsansvarig på Svenska Budo & Kampsportsförbundet, som har utvecklat program och aktiviteter baserat på physical literacy som MotorIQ och kamplek i skolan.

Robert Lindberg

Robert är projektledare för ”Rörelsesatsning i skolan” vid RF-SISU Västerbotten. Med rörelserikedom som kompass har han sedan 2018 utbildat och stöttat skolor i Västerbotten med att skapa förutsättningar för mer fysisk aktivitet under skoldagen.

Tom Englén

Tom Englén är verksamhetsledare för Change the Game och har sedan 2014 arbetat med att sprida och tillämpa rörelserikedom i Umeå, runt om i Sverige och utomlands.

Torbjörn Nordström

Nationell Fotbollsutbildare, Svenska fotbollsförbundet, och arbetar främst med spelarutbildning och tränarutbildning i Norrbotten och Västerbotten.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in