Trappan

Rörelseutmaningar

Stampa upp för trappan så högljutt du kan och smyg sedan ned för trappan så tyst du kan.

Gå upp eller ner för trappan med så få steg du kan.

Använd fantasin och försök komma på och gå upp för trappan på tre olika sätt.

Tankeställare

Vår benägenhet att värdera och vilja delta i olika rörelsesammanhang påverkas mycket av den fysiska och sociala miljön, dvs hur det ser ut runt omkring oss, om det finns andra där och vad andra gör, tänker och tycker. Att anamma ett rörelserikedomsfrämjande mindset innebär bland annat att ha tillit till barn och ungas naturliga nyfikenhet och förmåga att utforska och hitta egna tillvägagångssätt.

Tänk på en av de aktiviteter du gillar allra mest, eller på en positiv rörelseupplevelse du vart med om någon gång i livet, och försök definiera vad som karaktäriserade just den rörelsemiljön.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in