Parkourgymmet

Rörelseutmaningar

Använd din fantasi och ta dig ett varv runt minst två olika järnräcken på två olika sätt. Välj gärna två räcken som sitter på olika höjder och som har olika vinklar.

Ta dig från grusvägen till betongmuren under busken utan att nudda det gul-bruna gummigolvet.

Tankeställare

Spännande och utmanande lek är en typ av aktivitet som är viktig för barn och ungas utveckling, men som tyvärr ofta begränsas av standardiserade regler och vuxna som tillämpar överdriven säkerhet. Denna lek innefattar ofta höga höjder, mycket fart, förbjudna föremål, fysisk kontakt, olika element och gömställen.

Beskriv en spännande lekupplevelse som du har varit med om någon gång i livet, som var spännande, utmanande och som du minns med glädje. Skulle den aktiviteten vara acceptabel att hålla på med i dag?

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in