Graffitiväggen

Rörelseutmaningar

Välj en färg på graffitiväggen och nudda den med så många olika kroppsdelar du kan, samtidigt. Prova också att nudda så många olika färger du kan samtidigt. Prova sedan att lösa uppgiften, utan att nudda mark.

Använd fantasin för att hitta på en egen rörelseutmaning som innebär att använda graffitiväggen på något sätt. Prova utmaningen med en kompis.

Tankeställare

Fysisk aktivitet förespråkas ofta som en nyckel till koncentrationsförmåga. Det många inte vet är att fysisk aktivitet också påverkar förmågan att tänka kreativt och komma på nya tillvägagångssätt och lösningar.

Ska du inom en nära framtid medverka på någon typ av möte, lektion eller utbildning där du vill känna att du är på topp för att på bästa sätt kunna bidra med din kreativa potential? Vad skulle du kunna hitta på för passande rörelseutmaning strax innan, både för din egen och dina kompisar/kollegors bästa?

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in