Hinderbanan

Rörelseutmaningar

Här finns en hinderbana med två spår. Den kan användas för att se vem som är snabbast, men också för att se vem som kan tänka kreativt. Kan du ta dig över eller runt minst två olika hinder på två olika sätt?

Gissa hur det är tänkt att varje hinder ska användas. Kan du genom att använda fantasin hitta på andra egna lösningar?

Tankeställare

Fysisk aktivitet förespråkas ofta som viktigt för inlärning och förmågan att koncentrera sig. Det många inte vet är att fysisk aktivitet också påverkar vår förmåga att tänka kreativt och komma på nya lösningar. 

Läs mer om hur rörelse kan främja kreativ potential här >

Ska du inom en nära framtid medverka på någon typ av möte, lektion eller utbildning där du vill känna att du är på topp för att på bästa sätt kunna bidra med din kreativa potential? Vad skulle du kunna hitta på för passande rörelseutmaning strax innan, både för ditt eget och dina kompisar/kollegors bästa?

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in