Fältet

Rörelseutmaningar

Välj ut ett bra träd. Sätt händerna mot trädstammen och backa så långt du kan. Kan du backa och stå längre än en kompis?

Kan du med hjälp av skuggan från trädet och vetskapen om vad klockan är peka ut riktningen norr? 

Tankeställare

Stadsnära parkmiljöer tjänar som lugna oaser för återhämtning. De har stor betydelse för välbefinnande i allmänhet och för barn och ungas lek i synnerhet. Invånares välmående är en av vår tids viktigaste utvecklingsfrågor, eftersom det skapar attraktiva livsmiljöer och är en förutsättning för att vi ska mäkta med att ställa om till mer hållbara vanor. 

Läs forskning om på vilka sätt naturmiljöer påverkar välbefinnande här >

Vilka är de starkaste själen till att du från början hamnade i Umeå, och vad får dig att stanna kvar?

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in