Utbildningsdag i Göteborg 20 april 2018

Dr Dean Kriellaars var huvudsaklig kursledare för utbildningarna. Dean är professor på Manitoba-universitetet i Kanada och en av världens ledande experter inom ”physical literacy”, det vi på svenska väljer att kalla för rörelserikedom (eller rörelseförståelse).Olika målgrupper fick en introduktion i physical literacy och information om hur de kan starta en samverkan för att kunna ta de första stegen på resan för Göteborg som ett ”rörelserikt samhälle”.

Fredag 20 april kl 10-12
Konsulenter och utbildare inom Västra Götalands idrottsförbund
– PL 101 anpassad för idrott, RS Swe
> Mer info

Fredag 20 april kl 13.30-15.30
Representanter från olika sektorer
– PL 101, RS Swe
> Mer info

KURSKODER
PL 101: introduktion physical literacy
RS Swe: Rörelserika samhällen – resan & de olika stegen

> Utbildningsmaterial (ppt´s mm) för nedladdning finns här

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in