”Physical literacy brings everybody to the table”

En samverkan där representanter från alla sektorer medverkar verkar vara en förutsättning för att skapa nya förutsättningar för att alla människor ska få samma rätt till aktiva och hälsosamma liv.

Rörelserikedom verkar fungera bra som gemensam utgångspunkt och nämnare för samverkan mellan aktörer från olika sektor i samhället.

Några exempel:
Rådet för rörelserikedom i Umeå
Physical literacy communities (CAN)

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in