”Physical literacy brings everybody to the table”

En samverkan där representanter från alla sektorer medverkar verkar vara en förutsättning för att skapa nya förutsättningar för att alla människor ska få samma rätt till aktiva och hälsosamma liv.

Rörelserikedom verkar fungera bra som gemensam utgångspunkt och nämnare för samverkan mellan aktörer från olika sektor i samhället.

Några exempel:
Rådet för rörelserikedom i Umeå
Physical literacy communities (CAN)

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in