Material & länkar – Pep-talks i Västerbotten 2018

Här hittar du presentationer och relaterat material från våra Pep-talks under höstens turné.

Pep-talks för yrkesverksamma – material och länkar

> Presentation i pdf.

> Film som på 1 min beskriver rörelserikedom (physical literacy)

Mer om rörelserikedom
> Kolla in

Pep-talks för föreningsledare och föräldrar – material och länkar

> Presentation i pdf.

> Movement Preparation iPDF – Final

Filmad workshop, ca 90 min, om Movement Preparation, med Dr Dean Kriellaars:
> PL intro 101 och movement preparation (PL 301 coaches)

Film om hur man kan vara bra förebild som förälder:
> Kolla in


> Alla våra samlade verktyg & insikter 

> Physicalliteracy.ca

> International physical literacy conference Umeå 12-14/9 2019

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in