Konferensprogram – Change the game 2023

TORSDAG 14/9

10.00 – 14.00  INLEDNING & MILJÖDESIGN

 • Om rörelserikedom (physical literacy) & varför det är viktigt – del 1 
 • Om riktlinjer för att skapa  miljöer som främjar rörelserikedom
 • Föregångare i rörelse – smakprov
 • Workshops
 • Lunch
 • Workshops (parallella)
  • Hur kan vi scanna miljöer med riktlinjer för rörelserikedom mm?
  • Hur kan vi göra en balanserad risk- och värdebedömning av en miljö?

14.00 – 16.15 AKTIVITETER

 • Om rörelserikedom & varför det är viktigt – del 2 
 • Om riktlinjer för att leda och skapa upplevelser som främjar rörelserikedom
 • Föregångare i rörelse – smakprov
 • Workshops (parallella)
  • värdera/utveckla aktiviteter baserat på grundläggande riktlinjer (RIK +1) för att skapa kvalitativa rörelseupplevelser.
  • värdera/utveckla aktiviteter med fler riktlinjer (”RIK+1”, ”icke-linjär pedagogik”, ”constraint learning approach” mm) för att skapa kvalitativa rörelseupplevelser.
  • att göra en barnkonsekvensanalys

18.00 – 21.00 SPECIALUTBILDNING – LEDA & SKAPA AKTIVITETER

Under denna kväll får du en introduktion hur du med rörelserikedom (physical literacy) som kompass kan leda och skapa aktiviteter där deltagarnas inre motivation och färdigheter utvecklas på ett snabbt och hållbart sätt. Det blir ett pass med liten dos föreläsning/teori och med mycket tid för att medverka och uppleva berikade aktiviteter. Oömma kläder är passande men inte nödvändigt. Det går bra att delta utan att medverka i de fysiska aktiviteterna.

 • Inledning och aktivt incheckning
 • Motivationsperspektivet av rörelserikedom
 • Om riktlinjer för att leda och skapa kvalitativa rörelseupplevelser
 • En rad olika innovativa tillämpningar testas under ledning av föregångare i rörelse – aktiviteter från olika typer av verksamheter.

Specialutbildningen genomförs i Mötesplats Stöcke, rundvandring från kl 17.00, bussar ordnas till/från Umeå centrum, Skeppsbron för konferensdeltagare.

FREDAG 15/9

6.30-7.15 KICKSTART PÅ DAGEN

En aktiv social stund. Mer info kommer inom kort.

8.15 – 9.45 FÖREGÅNGARE I RÖRELSE – PÅ DJUPET

Mer ingående presentationer och samtal med initiativtagare, programutvecklare och projektledare

SPÅR 1
Hur skapar och leder vi ett förändringsarbete för ökad fysisk aktivitet och hälsa?

 • Fyra nödvändiga kunskapsområden för förbättring – Matti Leijon (Generation Pep)
 • Metoder för samverkansutveckling med rörelserikedom som kompass – Julia Hildorzon / Lisa Mahnhof (Make a Move) och Johannes Hedlund (Region Sörmland)
 • Utvecklingsprogram för nyskapare – lyckat program baserat på ”diffusion of innovations”

SPÅR 2
Hur kan vi uppmuntra barn till rörelse under skoldagen?

 • Aktiva skoltransporter, goda exempel från Luleå – Anna-Karin Lindqvist (LTU)
 • Pedagogers förhållningssätt, lovande tillämpning av physical literacy inom förskolan i Umeå – Ida Lundmark och Caroline Stattin (Umeå kommun)
 • Rörelsesatsningen i skolan, lyckade lösningar med rörelserikedom i Västerbotten – Robert Lindberg (RF-SISU Västerbotten)

10.00 – 13.00 SAMVERKAN/SAMHÄLLSUTVECKLING

 • Om vikten av att hitta nya vägar för aktiva hälsosamma liv
 • Om tidigare insatser för att få Sverige i rörelse
 • Om rörelserikedom & varför det är viktigt – del 3
 • Om riktlinjer för att skapa rörelserika samhällen
 • Föregångare i rörelse – smakprov
 • Workshops (parallella)
  • Hur kan vi samverka med rörelserikedom som kompass?
  • Hur kan vi utveckla policy/riktlinjer med rörelserikedom som kompass?
 • Avslut och lunch

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in