Manegen

En rörelseyta med spännande uppvisningar och stora gemensamma rörelserikedomsaktiviteter med världsledande experter, för både barn och föräldrar.

I manegen, under aktivitetsdagen på Nolia, får du testa spännande nya aktiviteter med specialinbjudna ledare, göra grenospecifika övningar med elitföreningar och kolla in häftiga rörelseuppvisningar.

Dessutom kommer experter på rörelserikedom att ge värdefulla tips på hur man som förälder eller ledare kan öka barnens lust, förmåga och möjlighet att idrotta och röra på sig.

Aktiviteterna i manegen passar bäst för barn från ca 6-7 år. Föräldrar får med fördel vara med.

 

 

 

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in