Trävägen

Rörelseutmaningar

Gå tre steg så långsamt du kan. 

Om du är med en kompis, be din kompis gå framåt med tre extremt långsamma steg, samtidigt som du står framför dem och backar långsamt, som om du vore kompisens spegelbild. 

Leta reda på några växter som du vet vad de heter, och utmana en kompis i att också namnge dem.

Tankeställare

Att lära sig namn på växter och träd påverkar vårt sätt att se och uppskatta vår omgivning. Istället för att se en växt bland andra kan vi plötsligt se björk, blåbärsris och harsyra. Kunskap om naturen kan väcka både förundran och nyfikenhet. 

Vad tycker du om att vara ute i naturen? Vad brukar göra dina skogsvistelser till mer positiva upplevelser, och när känns det jobbigt?

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in