Tallskogen

Rörelseutmaningar

I det här skogspartiet finns 250 tallar. Hur många tallar kan du som mest nudda samtidigt? Även de som fallit räknas. 

Kan du gå balansgång på en hel tall? Om ni är flera, försök passera förbi varandra på stocken utan att ramla av. 

Tankeställare

Att balansera livet betyder olika för alla.

Hur hittar du balans i ditt liv? Vilken betydelse tror du vistelse i gröna naturmiljöer kan ha på just din balansgång?  

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in