Bron

Rörelseutmaningar

Prova hoppa från gungorna. 

Hoppa från gungställningen och landa två gånger på exakt samma ställe.

Tankeställare

Att hoppa innebär att fara genom luften. Hopp har också innebörden att tro på en förbättring.

Vad ger dig hopp i vardagen och inför framtiden? 

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in