Bron

Rörelseutmaningar

Prova hoppa från gungorna. 

Hoppa från gungställningen och landa två gånger på exakt samma ställe.

Tankeställare

Att hoppa innebär att fara genom luften. Hopp har också innebörden att tro på en förbättring.

Vad ger dig hopp i vardagen och inför framtiden? 

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in