Aktivitetsdag för barn – Change the game 2022

Den 17 september arrangeras återigen en stor aktivitetsdag för barn och unga under den årliga Change the game-veckan. Under dagen vill vi ge barn och unga chansen att prova på ett brett utbud av roliga rörelseaktiviteter som kittlar många olika typer av intressen och som designats med rörelserikedom som kompass.

Mer info om programmet kommer inom kort.

För er förening innebär detta två fina möjligheter

  1. Ni får möjlighet att arrangera en prova-på-aktivitet som ger fler utövare chansen att upptäcka er verksamhet.
  2. Era ledare får vägledning i hur de kan designa aktiviteter utifrån principer som främjar rörelserikedom.

Vi hoppas detta upplägg ska skapa förutsättningar för att medverkande ledare ska kunna utveckla sin förmåga att skapa goda utvecklingsmiljöer för barn och unga, så att fler kan hitta en plats, växa och frodas inom föreningslivet.

Arbetsgruppen som behandlar ansökningarna kommer sätta högt värde vid bredd och variation då de utser årets deltagare. Alla föreningar är välkomna att söka – från friluftsliv till urbana sporter, dans, cirkus, yoga, uthållighetsidrott, para-, kamp-, lag- och bollsport osv.

Ju mer varierande och mångsidiga upplevelser vi lyckas samla, desto rikare helhetsupplevelse kan vi ge besökarna!

Så här går det till

1. UPPROP
Vill ni arrangera en ”prova-på-aktivitet” under Change the game-dagen och få vägledning i arbetet med att använda rörelserikedom som kompass för att utforma aktiviteten så behöver ni skicka in er ansökan senast den 20 juni via denna länk >

2. ANTAGNING
Senast den 23 juni kontaktar Change the game de föreningar som blivit antagna.

3. UPPSTARTSTRÄFF
Uppstartsmöte för medverkande ledare arrangeras den 16 aug kl. 18.30-20.30. Vi går igenom årets upplägg och lär oss tillsammans mer om designprinciper för goda utvecklingsmiljöer.

4. VÄGLEDNING
Ledare från respektive föreningar träffar våra utbildare och får vägledning i arbetet med att använda rörelserikedom som kvitto och kompass för att utveckla sina aktiviteter.

5. UTBYTE & GENREP

Vi delar med oss, lär av varandras erfarenheter samt kollar hur alla aktiviteter kompletterar varandra och blir en rik helhetsupplevelse för besökarna.

6. AKTIVITETSDAG

Genomförande på nya Thoren Arena, Noliaområdet.

7. UPPFÖLJNING
Deltagande föreningar erbjuds möjlighet till fortsatt stöttning i att:
· Skapa plan och kapacitet för att ta emot fler utövare i egna aktiviteter som karaktäriseras av ett rörelserikedomsfrämjande förhållningssätt.
· Erbjuda ledarkollegor möjlighet till stöd och vägledning om hur de kan anamma ett rörelserikedomsfrämjande förhållningssätt.
· Lyfta och berätta om våra case och på så sätt inspirera fler ledare till att nystarta sin verksamhet med rörelserikedomsfrämjande förhållningssätt.


Antalet platser på aktivitetsdagen är begränsat. Ansök senast 20 juni via denna länk >

INFO, FRÅGOR OCH ANMÄLAN
Har ni frågor om aktivitetsdagen eller årets upplägg? Välkomna att medverka på någon av informationsträffarna på onsdagen den 1 juni, antingen kl. 12.15-12.45 eller 17.15-17.45. Klicka på tiden för att ansluta till respektive infoträff i Zoom.
Det går också bra att ställa frågor direkt till oss genom att skicka mejl till: grim@change-the-game.se

Mer info om hela programmet för Change the game 2022 hittar du här >

Arrangörer:
Huvudarrangör är Change the game Utbildning AB – ett kunskapscentrum med metoder och utbildningar för alla som vill skapa mer attraktiva och hållbara samhällen med rörelserikedom som kompass – tillsammans med bland andra Balticgruppen, Idrottshögskolan Umeå Universitet, Region Västerbotten, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun.

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Utvecklingsprogram
för nyskapare 2021

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in