Change the game 2024

I ett decennium har vi varit en mötesplats för alla som vill bidra till ett rörelserikt samhälle. Under årets årliga event sätter vi fullt fokus på hur vi skapar rörelseupplevelser som ökar vår benägenhet att värdera och välja fysisk aktivitet. Vi vill vända blicken inåt istället för mot pulsklockan – vi har sammanfattat det som rörelse som räknas.

Det bli konferens, specialutbildningar och aktiviteter med fokus på positiva rörelseupplevelser som ger långtgående vinster för både individen och samhället.

Program

14-22 september: rörelserika stråk – utmaningar för huvud, hjärta och händer
18-19 september: konferens – positiva rörelseupplevelser för en hållbar samhällsutveckling
I anslutning till konferensen blir det specialutbildningar med fokus på miljödesign eller aktivitetsdesign där olika ändamål, målgrupper och systemperspektiv sätt i fokus. Tex vad gäller inlärning, prestation, inre utveckling eller platsutveckling. Mer info inom kort.
Avsikten är att fler rörelseaktiviteter kommer läggas till programmet.

Biljetter

Försäljningen till konferens och specialutbildningar öppnar 29/2.
Rörelseaktiviteter kommer vara kostnadsfria och kräver ingen anmälan.

Talare & utbildningsledare

De första kommer presenteras den 29/2.

Promo video

Recap: Change the game 2023

Insikter & tips med talare (videos) >

Summering Change the game 2023 (pdf) >

Arrangörer:

Huvudarrangör av Change the game 2024 är Change the game Utbildning AB – ett kunskapscentrum med metoder och utbildningar för alla som vill skapa mer attraktiva och hållbara samhällen med rörelserikedom som kompass – tillsammans med bland andra Balticgruppen, Idrottshögskolan Umeå Universitet, Region Västerbotten, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun.

Vi bygger rörelserika samhällen!

Change the game är grundat år 2014 av Balticgruppen. Balticgruppen är ett fastighetsbolag i Umeå som arbetar för det bästa Umeå – en attraktiv stad som genom hållbar tillväxt når 200 000 invånare år 2050. Syftet med Change the game är att vårt arbete ska bidra till hållbar social samhällsutveckling genom rörelserikedom.

Ordet rörelserik är inspirerat av det etablerade engelska uttrycket physical literacy och innebär en förändrad syn på hur vi utvecklar ett livslångt intresse för att röra på sig. Likväl som våra barn får möjlighet att lära sig att skriva och räkna måste de få chans att lära sig att bli rörelserika – en förutsättning för ett hållbart och hälsosamt liv.

 

Vägen till rörelserikedom går via ökad lust och förmåga, men kräver också att vi ger våra barn och unga möjlighet och trygghet att röra på sig samt nycklar till att låsa upp kreativiteten. För att uppnå allt detta måste vi samverka brett och utbyta erfarenheter mellan föräldrar, ledare, pedagoger och beslutsfattare inom bl a idrott, skola, hälsovård samt kultur- och fritidsförvaltningar. Därför är det så viktigt att vi delar med oss och inspirerar fler till att bli rörelserika, se vårt lagbygge här.

Change the game skapar både egna arrangemang – varav det största är vårt årliga evenemang i Umeå – och samverkar med en rad andra nationella och internationella aktörer för att sprida kunskap om rörelserikedom till såväl barn och ungdomar som ledare, lärare och föräldrar. Se alla våra aktiviteter här.

Läs mer om Balticgruppen här och mer om rörelserikedom här.

 

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in