Pilo Stylin

Pilo är en Sveriges första adoptörer av physcial literacy (PL) och har för Svenska Budo och kampsportsförbundet utvecklat MotorIQ med utbildningar och två inriktningar, Kampsportsskolan och Kamplek i skolan.
Han har på senare tid, utifrån den helhetssyn på människan som PL erbjuder, även utforskat nya metoder för färdighetsinlärning med hjälp av bla ”Constraint based Learning Approach”.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in