Region Västerbotten, Habiliteringscentrum

Sätta ”Hela Habben i rörelse” under vecka 39. En vecka där alla besökare får med sig en ny rörelseupplevelse.

Så här gjorde vi

Personal:
•Teoretisk genomgång för alla medarbetare i länet
•Alla medarbetare erbjuds prova-på-aktivitet utifrån rörelserikedom
•Alla engageras i vår rörelserika vecka

Besökarna:
•Under vecka 39 bjuds alla på möjlighet till rörelse
•Attityd och miljö

Framåt:
Utvärdering
Årlig vecka?
Hela HAbC?
Annat?
Odla vår lekfullhet!

Ett av våra favoritsätt att förklara rörelserikedom

Så här passar rörelserikedom vår organisations vision, värderingar eller behov

Vi ser dessa fördelar med att använda rörelserikedom

Kommer senare…

Kontaktinformation

Ebba Kling-Odencrants, Kim Öhman och Viktoria Johansson – Fysioterapeuter
Ebba.kling.odencrants@regionvasterbotten.se
Kim.ohman@regionvasterbotten.se
Viktoria.johansson@regionvasterbotten.se

Rörelserika skolvägar

Kolla in

Utvecklingsprogram
för nyskapare

Kolla in

Konferens 11/9
Rörelserikedom i praktiken

Kolla in