Seminarium på Almedalen 2022

Change the game och Riskful Play arrangerar två seminarium under Almedalen 2022 för att lyfta rörelserikedom (physical literacy) och risktagande lek (risky play) som sociala innovationsverktyg.

Plats: Region Västerbottens arena, Novgorodgränd 1
Datum: Onsdag 6/7

Seminarium 1:2

Kl 8.15-8.45 – Hur kan vi främja fysisk aktivitet och hälsa med hjälp av innovativa synsätt och metoder?

Vi belyser rörelserikedom och risktagande lek som sociala innovationsverktyg för att ge alla samma chans till aktiva liv, att bli sina bästa jag och för att utveckla attraktiva samhällen på ett hållbart sätt.

Passet inkluderar frukost* och lätta aktiva inslag för en uppiggande start på dagen och som får dig att känna på upplevelser som är skapta med nya synsätt och insikter. Rörelserikedom (physical literacy) och Risktagande lek (Risky play) är koncept som ger nya ögon och möjligheter för ledare att skapa nya angelägna lösningar för design av aktiviteter, miljöer och tvärsektoriell samverkan. De är neutrala koncept (som ingen äger) och som utgår från en holistisk syn på människan för att utveckla såväl sociala, känslomässiga, kognitiva som fysiska förmågor. Change the game (med bas i Umeå) och Riskful Play (med bas i Vallentuna) är två av landets första, och på olika sätt unika, initiativ som senaste åren har utforskat dessa koncept i samverkan med en rad olika samhällsaktörer. Lärdomarna och framgångarna är redan många och allt fler aktörer börjar anamma dessa nya förhållningssätt och innovationsverktyg.
Länk till evenemanget i det officiella Almedalsprogrammet >
* Önskas frukost: meddela senast måndag 4/7 genom att maila info@change-the-game.se

Seminarium 2:2

Kl 9.00-9.45 – Hur kan nya synsätt på design av fysiska miljöer bidra till hållbart välbefinnande?

Vi belyser rörelserikedom och risktagande lek som sociala innovationsverktyg och riktlinjer de ger för skapa fysiska miljöer som bidrar till att alla kan få samma chans till aktiva liv, att bli sina bästa jag och för att utveckla attraktiva samhällen på ett hållbart sätt.
Rörelserikedom (physical literacy) och risktagande lek (Risky play) är koncept som ger nya ögon och möjligheter för ledare att skapa nya angelägna lösningar för design av aktiviteter, miljöer och tvärsektoriell samverkan. De är neutrala koncept (som ingen äger) och som utgår från en holistisk syn på människan för att utveckla såväl sociala, känslomässiga, kognitiva som fysiska förmågor. Change the game (med bas i Umeå) och Riskful Play (med bas i Vallentuna) är två av landets första, och på olika sätt unika, initiativ som senaste åren har utforskat dessa koncept i samverkan med en rad olika samhällsaktörer. Lärdomarna och framgångarna är redan många och allt fler aktörer börjar anamma dessa nya förhållningssätt och innovationsverktyg.
Länk till evenemanget i det officiella Almedalsprogrammet >

Medverkar gör bl a:
Ahmed Al-Breihi, Projektledare, Riskful play
Xinga Li, Riskful play
Niklas Huss, Innovationsstrateg, Mindshift Sverige
Kajsa Mickelsson, Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet
Mir Grebäck von Melen, Vallentuna kommun
Petri Peltonen, Vallentuna kommun
Johannes Hedlund, Region Sörmland
Niclas Bromark, RF-SISU Västerbotten
Thomas Hartman, Region Västerbotten
Tom Englén, Verksamhetsledare, Change the game
Grim Jernudd, Metodutvecklare, Change the game

Kontaktpersoner

Tom Englén, Change the game, 070-6089828, info@change-the-game.se
Ahmed Al-Breihi, Riskful Play, 072-5716717, ahmed@riskfulplay.se

VARMT VÄLKOMNA!

 

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in