Pep-talks for professionals – Change the game 2017

Utbildningsdag om rörelserikedom (physical literacy), den nya lösningen för att öka barns fysiska aktivitet.
Den 15 september arrangerades en utbildningsdag för de som arbetar inom olika sektorer med att skapa förutsättningar för att barn ska bli mer fysiskt aktiva och därmed må bättre och prestera bättre. Huvudtalare var två av världens främsta experter på ”physical literacy” (som vi valt att kalla för rörelserikedom på svenska): Dr Dean Kriellaars från Kanada och Dr Nalda Wainwright från Wales.

Dean Kriellaars presentation:
Pep-talks 170915 Dean Kriellaars

Nalda Wainwrights presentationer:
Pep-talks 170915 Nalda Wainwright_1
Pep-talks 170915 Nalda Wainwright_2

Program
Kl 12.00 Dörrarna öppnade, kaffe & mingel.
Kl 12.45  Dean Kriellaars (CAN) & Nalda Wainright (GBR), Rörelserikedom – den nya lösningen för fysiskt aktiva liv.
Kl 14.00  Fika & mingel.
Kl 14.30  Dean Kriellaars – Rörelserikedom, samverkan är nyckeln till framgång, lärdomar från över 10 års implementering i Kanada. För beslutsfattare, organisationsledare & tjänstepersoner i alla sektorer.
Kl 14.30 Nalda Wainwright – Rörelserikedom, så skapas meningsfullt innehåll i för- och grundskolan som ökar förmågan och lusten att röra på sig.
Kl 15.30 Avslutande informella samtal.

Arrangerades på P5 i Umeå.
Moderator: Ola Svensson, SISU idrottsutbildarna

Kort film om rörelserikedom/physical literacy: Dean Kriellaars berättar


Dr Dean Kriellaars

Expert på physical literacy och en av världens främsta ambassadörer på detta nya koncept för fysiskt aktivitet. Dean brinner för att sprida budskapet om rörelserikedom och för att bidra till att bekämpa den epidemi av inaktivitet som sprider sig snabbt. Verksam vid University of Manitoba, väl anlitad talare världen över och har utvecklat många metoder och program som används brett i Kanada. Är även fysisk rådgivare åt Cirque de Soleil som har över 1500 artister från 55 länder.

 

 

 

 


Dr Nalda Wainwright


Dr Wainwright är föreståndare för Institute for Physical Literacy på University of Wales. Hennes forskning inriktar sig på rörelserikedomens roll när det gäller att utveckla hälsa och välbefinnande. Hon är rådgivare för utvecklingen av hur rörelserikedom integreras i den nya walesiska läroplanen, leder ”the National Physical Literacy Project for School Research Group” och medverkar i utvecklingen av ”the Australian Physical Literacy Standard”.

 

 

 

 

Bakgrund
Det finns en epidemi av fysisk inaktivitet bland barn/unga och medvetandet av konsekvenserna börjar bli allt mer kända. Allt fler vill nu skapa nya förutsättningar för att våra yngsta ska få mer aktiva och hälsosamma liv. Physical literacy är ett koncept som skapar ett meningsfullt innehåll som ökar oddsen till bestående effekter, det kan vara en nyckel till 
ett aktivt liv. “Det är roligare att röra på sig när man är rörelserik.”
Ett stort antal myndigheter och organisationer i Kanada och USA, samt Wales, Australien och Nya Zeeland har antagit physical literacy och integrerat det i politiska policys och strategiska planer.

I januari 2017 lanserade Riksidrottsförbundet ett nytt idrottspolitiskt program som bygger på physical literacy (”rörelseförståelse”).

Change the game 15-16 september 2017
Fredag den 15 september:
”Pep-talks for professionals” – utbildningsdag om rörelserikedom, den nya lösningen för att få barn mer fysiskt aktiva. För yrkesverksamma som vill skapa bättre förutsättningar för att barn ska ha lust, förmåga och möjlighet att röra på sig. Arrangerades på P5 i Umeå.

Lördag den 16 september:
Den stora aktivitetsdagen på Nolia idrottscenter i Umeå för alla barn och vuxna. Pep talks (mini-seminarier) för vuxna, massor av testa-på-aktiviteter och Change the games specialdesignade åldersanpassade övningsbana, ”Stjärnjakten” för barn i åldrarna 7-12 år.

 

 

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in