NATUR>1

Riktlinjer för att utveckla utomhusmiljöer som främjar rörelserikedom*.

 

Naturliga fördelar
Naturmaterial bjuder in till kreativ lek och användande av fantasin. Jämför ex en pinne som kan bli ett ridspö, en trollstav eller ett svärd, med ett plastsvärd från affären. Aktivitetsplatser som karaktäriseras av naturmaterial och som finns i skogen medför samma fördelar.  Människor som spenderar tid i naturen lär känna den, blir mer trygga där och kommer sannolikt i framtiden bli mer benägna att vilja ta hand om den.

Alla säsonger
Skapa förutsättningar för att aktivitetsplatsen ska kunna användas under alla årstider.

Tillräcklig säkerhet
För att designa aktivitetsplatser som främjar rörelserikedom bör risk ses som ett neutralt koncept. Alla fysiska aktiviteter kan medföra positiva utfall som glädje, och negativa utfall som fysisk skada. Aktiviteter kan upplevas som mer spännande, utmanande och attraktiva just eftersom de innebär att man måste hantera en risk. Inom riskfylld lek utforskar och upptäcker man gränserna för sin egen fysiska kapacitet. Riskfylld lek karaktäriseras ofta av:

  • höga höjder
  • hög hastighet
  • okända element (vatten, is, snö, i luften, eld…)
  • ”farliga” objekt
  • skojbråk/kamplek
  • gömställen/känsla av att försvinna, egen värld

Vuxna/ansvariga personer är ibland snabba med att begränsa denna typ av aktiviteter och tillämpa överdriven säkerhet.

Utmaningsnivåer för alla
Aktivitetsplatser bör tillhandahålla utmaningar för alla färdighetsnivåer och intressen.

Rörelsekorsning
En rörelsekorsning är en samlingsplats där det finns förutsättningar för att utöva flera olika aktiviteter parallellt. Det är en designprincip som främjar deltagande, närhet och kontakt mellan människor, även om de har olika färdighetsnivåer och intressen.

>1 Medskapande
De tilltänkta användarna bör alltid höras och engageras i skapandeprocessen av nya aktivitetsplatser.

*Omarbetad från Physical Literacy Enriched Environmental Design (PLEED), Kriellars 2020.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in