Medverkan på Idrottshögskolans dag.

Stort kunskapsgap inom barnidrotten.

Idrottshögskolans dag (massor av aktuell forskning presenterades vid eventet som var öppet för alla) vid Umeå universitet den 5 maj medverkade vi med vår ”analoga mentometer”.
Vi har tidigare frågat ledare om allsidig fysisk aktivitet för barn under 12 år. De uppskattade att 35% av träningstiden inom föreningar ägnas till allsidig träning men deltagarna på Idrottshögskolans dag rekommenderar att siffran borde vara 75%.

Resultaten indikerar att det finns ett kunskapsgap inom denna brännande fråga.

* Enligt ledarundersökning av Västerbottens Idrottsförbund 2015
** Enligt besökarundersökning under Idrottshögskolans dag 2017

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in